Tüpraş yatırımının yüzde 77’sini bu yıl yapacak

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Tüpraş) 400 milyon dolarlık yatırımının yüzde 77'sini 2006 yılı içinde yapmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu, revize bütçe çalışmaları doğrultusunda şirket yönetiminin ilave yatırım önerilerini de değerlendirerek, daha önce kararlaştırılan 25 milyon dolarlık çevre yatırımına ilave olarak 46 milyon dolarlık yeni proje yatırımlarını da onayladı.
Tüpraş’tan tarafından Borsa’ya gönderilen açıklamada, Tüpraş’ın yeni Yönetim Kurulu, ikinci toplantısını, Şirket’in ikinci büyük rafinerisi konumundaki yılda 10 milyon ton hampetrol işleme kapasitesine sahip İzmir Rafinerisinde yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yar verildi:

“Mustafa V. Koç başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplanan Tüpraş Yönetim Kurulu, Şirketin Ocak-Şubat 2006 yılı finansal gerçekleşmelerinin yanısıra, şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir. 2006 yılı bütçe revizyon çalışmaları, yatırım planları ve insan kaynakları politikalarının görüşüldüğü toplantıda muhtelif kararlar alınmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda, revize edilmiş olarak sunulan 2006 yılı Bütçe ve Çalışma Programı Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Daha önceki toplantıda devam edilmesine karar verilen 400 milyon ABD Dolarlık yatırımın % 77’sinin 2006 yılı içinde yapılması onaylanmıştır. Diğer taraftan, Yönetim Kurulu, revize bütçe çalışmaları doğrultusunda şirket yönetiminin ilave yatırım önerilerini de değerlendirmiş, daha önce kararlaştırılan 25 milyon ABD Dolarlık çevre yatırımına ilave olarak 46 milyon ABD Dolarlık yeni proje yatırımlarını da onaylanmıştır.

Yeni eleman alımı çalışmaları kapsamında önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, İzmir ve İzmit Rafinerilerinde devreye girecek yeni ünitelerde görevlendirmek üzere İzmit Rafinerisi için 80, İzmir Rafinerisi için ise 130 kapsam içi personel istihdam edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, uzun zamandır eleman alımı yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan kapsam dışı personel açığını kapatmak üzere, Üniversitelerin Mühendislik ve İdari bilimler Fakülteleri’nden mezun olan 30 kişinin öncelikli olarak işe alınması hususunda Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkındaki Tebliğ’in 28/A maddesi hükmü uyarınca oluşturulması gereken Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Memioğlu ve Cüneyt Ağca’nın seçilmesine karar verilmiştir.”