‘Turizmdeki daralmadan Türkiye kısmen etkilendi’

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, 2006 yılı tanıtım kampanyası için 72 milyon dolar bütçe ayrıldığını, bunun 38,5 milyon dolarının yılın ilk altı ayında kullanımı için ihalenin gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Koç, CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya’nın yazılı soru önergesine verdiği cevapta, turizm sektörünü olumsuz etkileyen kuş gribi ve karikatür krizi gibi olayların yanı sıra, gerek dünya, gerekse Avrupa pazarında turizm hareketlerinde ortalama yüzde 10’luk bir daralma meydana gelmesinin Türkiye’ye olan turizm talebinde de kısmen olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Koç, sektördeki daralmayı önlemek için bakanlık olarak tanıtım faaliyetlerine yönelik tedbirleri aldıklarını kaydetti. 2006 yılında tanıtım kampanyası için 72 milyon dolar bütçe ayırdıklarını vurgulayan Koç, bunun ilk altı ayda kullanılacak 38, 5 milyon dolarlık kısmının kullanımı için ihalenin gerçekleştirildiğine işaret etti.

Koç, turizm sektörünün çok hassas olduğunu, yurtiçinde ve dışında meydana gelen olaylardan çabuk etkilendiğine işaret ederek, “Son zamanlarda meydana gelen gelişmeler ile Türk turizmini etkileyebilmesi mümkün olan hususlar değerlendirmeye alınmıştır. Bakanlığımızca sürdürülen izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda bugüne kadar herhangi bir kayda değer olumsuzluğun yaşanmadığı, turizimi etkileyebilecek ve sektörü zor duruma düşürecek önemli rezervasyon iptallerinin gerçekleşmedi ve 2005 yılı itibariyle tesislerimizde beklenilenin üzerinde doluluk oranının yaşandığını istatistiki verilerle ispatlanmıştır. Ayrıca, 2006 Mart ayı itibariyle de kayda değer herhangi bir revervasyon iptalinin olmadığı gözlenmiştir” dedi.

Bakan Koç, 2005 yılında turizmde bir önceki yıla göre yüzde 27.22’lik bir artışla turist sayısı 21 milyon, döviz gelirinin 18.15 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Koç, 2006 yılı hedeflerine ulaşmak için bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak çalışmalarına devam ettiklerine vurguladı.