Türk Eğitim Sen: Tasarı MEB’i yandaş yetiştirme kurumuna dönüştürür

Türk Eğitim Sen Elazığ Şubesi Başkanı Talat Efe, MEB yasa tasarısına ilişkin "Tasarı yasalaşırsa MEB yandaş yetiştirme kurumu haline gelecektir.

Türk Eğitim Sen Elazığ Şubesi Başkanı Talat Efe, MEB yasa tasarısına ilişkin “Tasarı yasalaşırsa MEB yandaş yetiştirme kurumu haline gelecektir. Liyakatlı, bilgili gençlerimizin yönetici olmalarına engel olunacaktır.” dedi.

    Türk Eğitim Sen Elazığ Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilerek meclise gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı Yasa Tasarısına tepki gösterdi. Şube Başkanı Talat Efe, yaptığı açıklamada, kamuoyunda MEB Yasa Tasarısı olarak bilinen Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın çok tehlikeli olduğunu ileri sürdü. Tasarıyla eğitim fakültesinden mezun olanların KPSS’den yeterli puan almalarının yeterli olmayacağını savunan Efe, “Tasarıya göre stajyer öğretmen olanlar, en az bir yıl çalışmalarının ardından adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmuşlarsa, yazılı ya da sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Performans değerlendirmesinin kriterleri ise belli değildir. Bu ülkede hangi bakanlık yaparsa yapsın sözlü sınav torpil, adam kayırma ve kul hakkı yemek demektir. Yüce dinimize göre affedilmeyen günahların başında kul hakkı gelmektedir. Bizi yöneten yerel ya da merkezi yöneticilerimizin uygulamalarına baktığımızda sabahtan akşama kadar kul hakkı yediklerini görmekteyiz. 4 yılını dolduran okul yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi. Okul müdürü atamasında hiçbir şart aranmadan Milli Eğitim Müdürü teklifiyle valiler atayacak. Okul müdür yardımcılarını okul müdürlerinin inhası, milli eğitim müdürünün teklifi ile valiler atayacak. Bu eğitimimize büyük bir keşmekeşlik getirecektir. Eğitimde liyakatli, becerikli, ehil okul yöneticileri, yerini iktidarın her emrini yerine getiren beceriksiz, bilgisiz, ehliyetsiz kişilere bırakabilmektedir. Bu iktidar, yanlışlarını yüzüne vuran, her dediğini kabul etmeyen, sorgulayan, biat etmeyen kişilere tahammül edememektedir. Yıllardır yöneticilik yapan bu arkadaşlar öğretmenliğe gönderilerek çok büyük haksızlık yapılacaktır.” dedi.

    “TEŞKİLAT YASASI DEĞİŞTİRİLEREK KIYIM YAPILACAK”

    2 yıl önce değiştirilen MEB teşkilat yasasının yeniden değiştirilerek kıyımlar yapılacağını söyleyen Efe, “Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, MEB Teşkilatı Kanunu’nu 2 yıl önce değiştirmiştir. Bu nedenden dolayı çok sayıda bürokratın görevleri sonlandırıldı. Şimdi tekrar teşkilat yasası değiştirilerek yeni kıyımlar yapılacaktır. Teşkilat yasası eğitime faydalı olsun diye değil, yönetici kıyımı yapılsın diye yapılmaktadır. Görevden alınan üst bürokratlara Hiçbir iş yaptırılmadan maaşları ödeniyor. Devletimiz bu kadar zengin midir ki, iki yılda bir üst düzey yöneticileri görevlerinden alarak, onlara adeta boş oturmaları için para vermektedir. Şayet iktidarın kasası böylesine dolu ise, bu paralar öğretmen atamaları, okulların fiziki alt yapı ya da personel ihtiyaçları için kullanabilirler. Bu tutumu nefretle ve şiddetle kınıyoruz.” diye konuştu.

    “KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ KALDIRILIYOR”

    Hükümetin kamu çalışanlarının iş güvenliğini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunan Efe, şöyle devam etti: “Eğitim çalışanların mali, sosyal, özlük haklarının ve çalışma şartlarının bu kadar kötü olduğu bir dönemde bu sorunları çözümü için hiçbir çalışma yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetimizin asıl hedefi tüm kamu çalışanlarının iş güvenliğini ortadan kaldırmaktır. Bunlara Türk Eğitim Sendikası olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Bize yasaların verdiği tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. 4 C li olarak çalışan arkadaşlarımız, devletin kölesi olarak çalışıyorlar. Yardımcı hizmetlerde çalışan arkadaşların çalışma esasları ve görev tanımları bulunmamaktadır. MEB, üniversite, Yurt-Kur’da çalışan memur ve koruma görevlilerin çalışma şartları iyi değildir. Kazanılmış hakları adaletsizce ayaklar altına alınmaktadır. Tüm kamu çalışanları yandaş sendikanın yaptığı toplu sözleşmeyle yoksulluğa mahkum edilmiştir. Uzman öğretmenlik 2005 yılında çıkarıldı. 2006 yılında ilk sınav yapılarak atamalar yapıldı. Yönetmeliğin bazı maddeleri 2009 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından bozularak, bakanlığa 12 ay süre verilerek yapması istendi. 2 yılda bir teşkilat yasasını değiştirenler 5 yıldır uzman öğretmenlik yönetmeliğini yapmayarak binlerce öğretmeni mağdur etmektedir. Akademisyenlerimizin ek ödemeleri yıllardır artırılmayı beklemektedir. Eğitim iş kolunda ek ödemeleri artırılmayan tek kesim öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlilerimizdir. Son yapılan toplu sözleşmede yetkili sendika bu sorunu toplu sözleşme masasında çözmedi, yetki YÖK’e bırakıldı. Böylece bu sorun çözülmedi.”

    “MEB YANDAŞ YETİŞTİRME KURUMU HALİNE GELECEK”

    Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde eğitim yönetilemez hale geleceğini, okullarda başarı oranının düşmesiyle birlikte MEB’in hafızasının silineceğini vurgulayan Efe, “MEB yandaş yetiştirme kurumu haline gelecektir. Liyakatlı, bilgili gençlerimizin yönetici olmalarına engel olunacaktır. Tüm bu yapılanlar, iş güvencemizin ortadan kaldırılması için alt yapıların oluşturulmasından ibarettir. Türk eğitim sendikası olarak yasaların bize tanıdığı tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bunların yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonraki eylemimiz Ankara’da büyük miting düzenlemek, yasa tasarısı halen çekilmezse işi bırakma eylemlerini çoğaltmaktır.Tüm bunları yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.