Türk halkı darbe istiyor mu?

Yapılan bir ankette halka 'Türkiye'de darbe olsun mu?' sorusu soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 81.9’u “Her ne sebeple olursa olsun askeri darbeleri ve baskı rejimlerini” asla desteklemiyor. Askeri darbeleri destekleyenlerin oranı ise, yüzde 12.3. Katılımcıların yüzde 5.8’i ise fikir belirtmiyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve Açık Toplum Enstitüsü için İnfakto Researce Workshop tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Orta Sınıfı Tanımlamak” araştırmasının sonuçları yeni Türkiye’nin fotoğrafını çekti.

Anket, 7 Eylül–1 Ekim 2007 tarihleri arasında, 18 ilde 18 yaş ve üstü kentsel nüfusunu temsil eden yüzde 50’si erkek ve yüzde 50 kadınlardan oluşan bin 809 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı.

MODERN DİNDARLAR % 62.7

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 58.3’ü toplumda kendisini tam ortada görürken, yüzde 7.8’i en altta ve yüzde 0.2’si de en üstte görüyor. Katılımcıların yüzde 62.7’si kendisinin modern dindar olduğunu söylerken, yüzde 43,9’u kendisini ‘Yeni Sağcı’ olarak niteliyor. Her ne sebeple olursa olsun ‘darbe’ye karşı olanların oranı ise yüzde 81.9.

YEP YENİ SAĞCILAR
SAĞ-SOL kutuplaşmasıyla ilgili katılımcıların yüzde 43.9’u kendisini “Yeni sağcı” yani demokrasi ve Batı yanlısı olarak tanımlıyor. Katılımcıların yüzde 34.9’u kendisini sağcı olarak görürken, yüzde 14,9’u sol, yüzde 21.14’ü ise hem sağ hem de solun değerlerini uzlaştıran merkeze yakın yerde görüyor. Katılımcıların yüzde 23.2’si kendisini “Geleneksel sağcı” (Demokrasi ve Batı şüphecisi), yüzde 23.4’ü de geleneksel sol (Demokrasi ve Batı şüphecisi) olarak sınıflandırıyor.

ZENGİN CHP’Lİ AB KARŞITI
SAĞ-sol ayrımında partililerin kendilerini nasıl tanımladıklarıyla ilgili de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. AK Parti içinde kendini ‘geleneksel sağcı’ görenlerin oranı yüzde 44 iken, modern sağcı olanların oranı yüzde 66.2 olarak göze çarpıyor. AK Parti içinde kendisini modern solcu görenlerin oranı ise binde 2 oldu. CHP içinde ise kendisini yüksek gelir grubuna mensup kendisini AB karşıtı, geleneksel solcu görenlerin oranı yüzde 47 iken, güçlü AB’cilerin oranının sıfır çıkması da göze çarptı.

AB ÜYELİĞİNE % 57.4 DESTEK
KATILIMCILARIN yüzde 57.4’ü AB üyeliği fikrini desteklerken, yüzde 32.4’ü ise üyeliğe karşı olduğunu belirtiyor. Yüzde 1.0’ı ise fikir belirtmiyor. Bu arada AB yolunda yapılan reformların kendisine uygun geldiğini söyleyenlerin oranı yüzde 58.9 iken, reformların kendisine uygun gelmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.5. Bu konuda fikir belirtmeyenler de yüzde 10.6 oranıyla dikkat çekiyor.

VATANDAŞ DARBELERE KARŞI
Araştırmaya katılanların yüzde 81.9’u “Her ne sebeple olursa olsun askeri darbeleri ve baskı rejimlerini” asla desteklemiyor. Askeri darbeleri destekleyenlerin oranı ise, yüzde 12.3. Katılımcıların yüzde 5.8’i ise fikir belirtmiyor.

LAİKLİK NASIL UYGULANMALI?
Ankette ‘Laikliği hiç değişmeden eksiksiz uygulamak isteyenler’in oranı yüzde 44.9 iken, ‘Laikliği yeniden yorumlamak isteyenler’ yüzde 12.3 oranıyla göze çarpıyor. Öte yandan laikliği hem hiç değiştirmemek, hem de yeniden yorumlamak isteyenlerin oranı yüzde 8.5, böyle bir kutuplaşma olduğunu düşünmeyenler ise yüzde 9.5’te kaldı.

ORTA HALLİ PARADAN TANIRIM
Ankette sorulan ‘Orta hallileri nesinden tanırsınız?’ sorusuna, yüzde 55.3’ü kazandığı paradan derken, yüzde 55.2’si oturduğu semt veya mahalleden, yüzde 37.9’u oturduğu ev, yüzde 30.2’si çalıştığı iş veya sahip olduğu meslekten ve yüzde 25.5’i de çocukların gittiği okullardan yanıtını vermiş.

NASIL ZENGİN OLMUŞ?
Ankette ‘zengin nasıl zengin olmuş?’ sorusuna, halkın yüzde 47.2’si ‘Çok çalıştıkları ve çaba gösterdikleri için’, yüzde 22.5’i ‘İyi bir aileden geldikleri için’, yüzde 22.5’i ‘İyi bir eğitim aldıkları için’, yüzde 21.0’ı ‘Şanslı oldukları için’, yüzde 20.4’ü ‘Yolsuzluk yaptıkları için’ ve yüzde 13.1’i ‘Yoksulları sömürdükleri için’ cevabını vermiş. Burada en yüksek oranla halkın çok çalışanların zengin olduğu kanaatinde olduğu ortaya çıkıyor.

NASIL YOKSUL KALMIŞ?
Çalışmada, ‘Yoksul nasıl yoksul kalmıştır?’ sorusuna, anketörlerin yüzde 55.3’ü ‘Yeterince çalışmadıkları’ için derken, yüzde 34.3’ü ‘İyi eğitim alamadıkları için’, yüzde 20.9 ‘Devlet onlara yeterince yardım yapmadığı için’, yüzde 11.8’si ‘Zenginler tarafından sömürüldükleri için’, yüzde 13.5’i ‘Yolsuzluk yapmadıkları için’ ve yüzde 11.1’i de ‘Kader, alınyazıları böyle olduğu için’ cevabını vermiş. Burada da yine çalışmayla orantılı olarak kişinin yoksullaşması ya da zenginleşmesi arasında bağlantı kuruluyor.

STAR