Türk KOBİ’leri Amerika’ya açılıyor

Türk ekonomisinin lokomotifi olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) tarafından üretilen ürünlerin ABD pazarından pay alabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Cengiz, bu kapsamda Türk KOBİ’lerinin Amerika pazarında konumlanması amacıyla başlattıkları çalışmaların da son aşamaya geldiğini kaydetti.

Türk KOBİ’lerinin gönüllü bir kuruluşu olan ATAA şemsiyesi altında toplayarak, Türk-Amerikan işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Vural Cengiz, “Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi bünyesinde kurulan bir joint venture şirketi aracılığıyla sisteme üye olan Türk KOBİ’lerinin mallarını ABD ve diğer ülkelerde pazarlayacağız. Bu kapsamda önümüzdeki 10 yıl içinde çoğunluğu ABD’de olmak üzere Kanada, Panama, Meksika, Brezilya ve Şili’de toplam 21 showroom açarak Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da katılımcı şirket ürünlerinin en etkin biçimde pazarlanmasını sağlayacağız. Türk firmaları Amerika’da başarılı olabilmek istiyorsa, mutlaka böylesine bir imece örgütlenmesine giderek güçlerini birleştirmeli. Türkiye’deki tüm KOBİ’leri olduğu gibi, Adana KOBİ’leri de Amerika pazarında söz sahibi olabilecekleri bu sisteme katılmalıdır” dedi.

ABD’de ofis kurarak tek başına bu ülkeye ihracat yapmak isteyen bir firmanın 104 bin dolar masraf yapması gerektiğini vurgulayan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Vural Cengiz, “Oysa bizim oluşturduğumuz sisteme ortak olacak firmalar bir defaya mahsus olmak üzere sadece 6 bin dolar ödeyecek. Bu şekilde ortak olan firmaların ürünleri ise 12 ay boyunca Amerika’da düzenlecek fuarlarda ve showroom’larda sergilenecektir. Sisteme ortak olan firmalarımız, Türk devletinin yurtdışı fuar desteğinden de faydalanabilecek. Ayrıca bir yıl içerisinde ürünü pazarlanamayan firmalara yatırdıkları katılım payının iadesi de taahhütlerimiz arasında bulunmaktadır” diye konuştu.

Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin Türk ürünlerinin yeterince tanıtılmaması nedeniyle gelişemediğini belirten Cengiz, ilk yıl ABD’de açılacak 5 teşhir salonu aracılığıyla 11 milyon dolarlık ciro yapmayı beklediklerini kaydetti. 2010 yılında Meksika’da açılacak showroom ile birlikte ciroyu 225 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Cengiz, “2015 yılında Arjantin’de açacağımız showroom’un da devreye girmesiyle 3 milyar 140 milyon dolar civarında bir ihracat rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.