Türk Okullarına Üstün Başarı Ödülü

Yabancı ülkelerdeki Türk okullarının nitelikli eğitimi ve başarılı çalışmaları halkın yanısıra devlet yöneticileri tarafından da takdir ediliyor.

Kabil’deki Türk okuluna, başarılı çalışmaları dolayısıyla Afganistan Cumhurbaşkanlığı’nca verilen ödül için düzenlenen törende konuşan Kabil İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Maruf, Afganistan’ın çok hassas bir süreçten geçtiği bir dönemde Türk Okullarının çok önemli bir misyon ifa ettiğini söyledi.

“Afganistan eğitim sistemi uzun süren yıkıcı savaşlar süresince çok ciddi hasar görmüş ve sarsıntı geçirmiştir. Dolayısıyla eğitim alanındaki yatırım hem eğitimdeki eksikliklerin giderilmesinde ve daha önemlisi bütün diğer alanların kalkınmasında ciddi katkı sağlayacaktır.” diyen Maruf, Türk okuluna verilen ödülün, yapılan çalışmaların karşılığı olamayacağını belirterek yine de teşekkürlerinin bir ifadesi olarak kabul edilmesini istedi.

Türk Okulları Genel Müdürü Hikmet Çoban ise ‘Afganistan’a yaptıkları hizmete karşılık bir beklenti içinde olmadıklarını, derin tarihi bağları olan bu kardeş ülkedeki çocukları kendi öz çocukları bildiklerini söyledi. Çoban, bu çocuklara eğitim vermeyi kendi sorumlulukları olarak algıladıklarını söyledi.

Türk okullarından davet edilen Türk öğretmenler, Eğitim Bakanlığı’nın, müfredatı ülkenin özgül koşullarını da dikkate alarak uluslararası standartlara uygun hale getirmek üzere kurduğu komisyonlar bünyesinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.