Türkçe konuşan yabancı girişimciler İTB’yi ziyaret etti

Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya gibi bölge ülkelerinde, Almanya ve Rusya'da yaşayıp da ve Türkçe konuşan girişimcilere TOBB'un tanıtılması ve Türkiye ile ticari bağların güçlendirilmesi amacıyla 16. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı düzenlendi.

Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya gibi bölge ülkelerinde, Almanya ve Rusya’da yaşayıp da ve Türkçe konuşan girişimcilere TOBB’un tanıtılması ve Türkiye ile ticari bağların güçlendirilmesi amacıyla 16. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı düzenlendi. 25 Kasım-5 Aralık 2012 arasındaki program kapsamında 23 ülkeden 47 girişimci, İzmir Ticaret Borsası (İTB)’nı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Avni Bozkurt, Tayfur Akın, Özhan Şen ve Hakan Cay tarafından ağırlanan heyete, faaliyetler hakkında bir sunum yapıldı. Türkçe konuşan genç girişimciler grubunun tarım ve gıdayla iştigal eden üyeleri de kendi faaliyetleri hakkında İTB üyelerine bilgi verdi. Afgan, Kırgız, Kazak, Bulgar ve Gürcü temsilciler, hazırladıkları çeşitli hediyeleri Korkmaz’a sundu.

Dünya ekonomisinin önemli bir kriz sürecinden geçtiğini belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Korkmaz, ne zaman ve nasıl sonuçlanacağının belirsiz olduğunun altını çizdi. Bu süreçten en az zararla ya da kârlı çıkmanın ön şartının sağlam ve sürekli işbirlikleri olduğunu belirten Ercan Korkmaz, şunları söyledi: “Aynı dili konuşabilmek, işbirliğinin sağlanması için büyük önem taşıyor. Bu açıdan bizlerin aynı ortamda buluşmasını sağlayan TOBB’a ve Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir, ülkemizin üçüncü büyük şehri ve en önemli ticaret merkezlerinden birisi. Bir sanayi, turizm ve ticaret şehri. Borsamızın temel faaliyet alanı olan tarım ve gıda sektörü de İzmir’in en önemli sektörlerinden birisidir. İlimiz çok çeşitli ve önemli miktarda tarımsal üretim potansiyeline sahiptir. Asırlardır Akdeniz coğrafyasının en önemli ihraç limanlarından birisi olmuş, İzmirli işadamları da dünyanın hemen her noktasıyla ticari ilişkiler kurmuştur. Bu nedenle program kapsamındaki etkinliklerle borsamız üyeleriyle siz değerli işadamları arasında önemli ticari işbirlikleri kurulacağını ümit ediyorum.”

Almanya’dan gelen ve heyetin onursal başkanı olan Eşref Can Tenlik ise 16. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında İzmir’de uzun vadeli iş ilişkileri geliştirme konusunda umutlu olduklarını söyledi. Tenlik, “Gerek Türk ekonomisi gerekse 24 ülke ve dört özerk bölge adına kalıcı iş ilişkileri geliştirmekten mutluluk duyacağız.” dedi.