Türkiye 4 ülkeye ‘pestisit’ eğitimi verecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araçla elde edilen karışım olarak tanımlanan 'pestisit' kullanımının azaltılmasına yönelik alternatif yöntemler konusunda Mısır, İran, Sudan ve Hırvatistan'a eğitim verecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araçla elde edilen karışım olarak tanımlanan ‘pestisit’ kullanımının azaltılmasına yönelik alternatif yöntemler konusunda Mısır, İran, Sudan ve Hırvatistan’a eğitim verecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) Menemen-İzmir’de 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında 3. Entegre Mücadele “Pestisitlerin Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Alternatif Yöntemler” konusunda uluslararası bir eğitim düzenleyecek.

Eğitime Mısır, İran, Sudan ve Hırvatistan’dan beş ziraat fakültesinden doçent, doktor ünvanlı öğretim üyeleri ve dokuz araştırma enstitüsünün bitki koruma, bitki genetik kaynakları, organik tarım ve bahçe bitkileri bölümlerinden olmak üzere toplam 14 araştırmacı katılacak. Söz konusu eğitime TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Birol AKBAŞ ve araştırma enstitülerinden ise konu uzmanları katılacak.

TURUNÇGİL BAHÇELERİ DE GEZİLECEK

Eğitim süresince araştırmacılar tarafından; Türkiye’de bitki sağlığı araştırmaları organizasyonu ve faaliyetleri, bitki koruma ürünlerinin kullanımının insan ve çevreye etkileri, entegre, biyolojik ve biyoteknik mücadele prensipleri ve uygulamaları, bitki sağlığında biyoteknolojinin kullanımı, zirai mücadelede kültürel önlemler, örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde solarizasyon, ilaçlama tekniği ve kalibrasyonu, bitkisel ürünlerde kalıntı ve pestisitlerde direnç yönetimi konuları ele alınacak.
Eğitim kapsamında İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki sera ve turunçgil bahçelerine düzenlenecek teknik gezi ile yabancı katılımcılar teorik olarak anlatılan konular hakkında pratik yapma fırsatı da bulacaklar.

Eğitim sonucunda katılımcı ülkeler arasında bilgi paylaşımı, ileriye dönük yapılacak araştırma çalışmalarında işbirliği sağlanmış olacak ve ülkemizin de uluslararası tanıtımı yapılmış olacak.