Türkiye’de diyalize giren 70 bin hasta var

Türkiye'de diyalize giren 70 bin hasta olduğu ortaya çıktı.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, Türkiye'de diyalize giren 70 bin hasta olduğunu ifade etti.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde gerçekleştirelin konferansta İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, organ bağışı hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de 70 bin civarında diyalize giren hasta olduğuna dikkat Dr. Erkan Mahsereci, bu rakımın yıllık ortalama yüzde 13 oranında hasta artışı gözlemlendiğini açıkladı. 2016 yılı sonunda bu sayının çok daha yüksek oranla artacağını ifade eden Mahsereci, canlıdan ve kadavradan yapılan toplam böbrek nakli sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 2 bin 905 olduğunu, bunun 2 bin 380'inin canlı donörden, 525'nin ise kadavra donörden gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

    Böbrek nakli bekleme listelerinde 2012 yılı sonu itibariyle 20 bin hasta kaydı olduğunu hatırlatan Dr. Mahsereci, "Buradan da anlaşılacağı üzere her yıl bekleme listelerindeki hasta sayısıyla, gerçekleştirilen böbrek nakli sayıları arasındaki oran giderek açılmaktadır. Avrupa standartlarına göre yıllık 5 bin ile 7 bin civarında böbrek nakli gerçekleştirilmesi gerekirken, ülke olarak bunun ancak yüzde 50'sini gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

CANLI VERİCİ SAYISI ARTARKEN, KADAVRADAN VERİCİ DÜŞÜYOR

Dr. Erkan Mahsereci, canlı verici sayısının son 12 yılda giderek arttığını, kadavradan verici sayısının ise sabit kaldığını ifade etti. Mahsereci, kadavra vericili böbrek nakilleri açısından Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin sonuncu sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'de 64 adet böbrek nakil merkezi ve bu merkezlerde her türlü teknolojik imkan olmasına rağmen hedef nakil sayılarına ulaşılamadığını hatırlatan Mahsereci, en büyük eksikliği toplum bilincinin yeterli seviyede olmaması ve buna istinaden kadavra donörden verici oranlarının düşük olması olarak gösterdi.

Diyaliz hastalarının ülkeye yıllık maliyeti 1,5 milyar dolar odlunu vurgulayan Mahsereci, hızlı bir şekilde bu bilincin yeniden oluşturması gerektiğini söyledi.