‘Türkiye ekonomisi sağlıklı yapıya kavuştu’

Devlet Bakanı Ali Babacan, 2005 yılı büyüme oranının Türkiye ekonomisinin, istikrar ve güven ortamı içinde çok sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu, bir kez daha teyid ettiğini belirtti.

Babacan, AK Parti’nin aylık yayın organı Türkiye Bülteni’ne yaptığı açıklamada, bugün Türkiye ekonomisinin, dünyanın en hızlı ve en sağlıklı büyüyen ekonomileri arasında yerini alıdığını, Türkiye’nin ekonomik bir küresel güç haline geldiğini söylemenin artık hayal olmaktan çıktığını ve somutlaşmaya başladığını vurguladı.

Türkiye ekonomisinin geçmiş dönemlere kıyaslanamayacak düzeyde yeni bir sürece girdiğini ifade eden Babacan, “Bu yeni süreç, istihdamdan gelir dağılımına, üretimden ihracata kadar her alanı etkileyecek düzeye ulaşmıştır. üç buçuk yıl gibi kısa süre içerisinde elde edilen performans, önümüzdeki dönemde mevcut sorunların çözümüne de katkı sağlayacaktır. Türkiye, son üç buçuk yıl içinde tarihinde görülmemiş bir fırsat yakalamıştır. İstikrar ve güven ortamının oluşturduğu bu fırsat makreokonomik göstergelerle sağlamlaştırılmıştır” dedi.

Babacan, hükümet olarak eşsiz fırsat ortamının kaçırılmaması, heba edilmemesi için bugüne kadar gösterdiği kararlılık ve duyarlılığı devam ettireceğini kaydetti. Üç buçuk yıl önce hayal gibi görünen 5 bin dolar milli gelirin bugün aşıldığına işaret eden Babacan, açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin 10 bin dolar, 15 bin dolar seviyesini aşmaması için hiç bir neden yoktur. Bu hedeflerin yakalanması için hükümetimiz, para politikaları ve mali disiplinden taviz verilmeyecek; Türkiye’yi yeni rekorlarla, tarihi başarıları buluşturmya devam edecektir.”