Türkiye ile Çin işbirliği yapacak

Türkiye ile Çin kalite güvenliği konusunda işbirliği yapacak.

27 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol’ onaylandı.

Protokol, Türk ve Çinli tüketicilerinin güvenliğini ve sağlığını korumayı; teknik düzenlemeler, standardizasyon, metroloji ve belgelendirme alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi; ikili ticaretin akışını geliştirmeyi; ticarette teknik engelleri ortadan kaldırmaya ve karşılıklı ekonomik ve ticari menfaatlerini gözetmeyi amaçlıyor.

Protokol çerçevesinde; iletişim, teknik işbirliği, bilgi değişimi ve personel eğitimi alanlarında engelsiz bir bağlantı tesisi maksadıyla, kendi yetki alanlarında kapsamlı bir danışma ve işbirliği mekanizması oluşturulacak,

Bu Danışma ve İşbirliği Mekanizması’nı sanayi ürünleri kalite ve güvenliğinde ve DTÖ/TBT alanında Dış Ticaret Müsteşarlığı ve AQSIQ’nun kendi sorumluluk alanları dahilinde bir işbirliği ve diyalog olarak kabul edecek,

Sanayi ürünlerinde güvenlik, kalite yönetimi ve denetim konularında, temel kaygıları ele almak ve gelecekteki işbirliği planını geliştirmek üzere, düzenli olmayan aralıklarla toplantıya çağırabilecek bir Üst Düzey Yönlendirme Komitesi tesis edilecek. Toplantılar sırasıyla Türkiye ve Çin’de düzenlenecek.

Üst Düzey Yönlendirme Komitesi’nin altında gerekli görüldüğünde kendi sorumluluk alanlarında sanayi ürünleri ve DTÖ/TBT alanında danışmaya ilişkin spesifik irtibat görevini üstlenecek bir Koordinasyon Komitesi ve çalışma grupları oluşturulacak.

En son mevzuat, teknik düzenlemeler ve standartlara ilişkin bilgi iletimi; denetim ve piyasa gözetim sistemi hakkında bilgi alışverişi; teknoloji gelişimi ve denetim elemanlarının eğitimi üzerine işbirliği gerçekleştirilecek.

Protokol iki ülkenin kendi iç hukuk kurallarına göre kabul edilir ve onaylanır ve her bir tarafın kabul ve onayına ilişkin diplomatik notaların teatisinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve müteakiben 1 yıl yürürlükte kalacak. Protokolün sona erme tarihinden 60 gün önce taraflardan biri Protokolü sonlandırma niyetine ilişkin beyanını diğerine iletmediği takdirde, Protokol her defasında birer yıllığına yenilenecek.