Türkiye kritik seçime hazır

42 milyon 533 bin 41 seçmen, 158 bin 700 sandıkta oy kullanacak.

Vatandaşlar, seçmen bilgi kağıtları ve geçerli kimlik belgeleriyle oyunu verecek. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Seçmen kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri geçerli kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecekler.

Belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik bilgileri geçerli olmayacak.

Bu belgelerden birini ibraz edemeyen seçmen oyunu kullanamayacak.

Seçmenler, YSK’nın ”www.ysk.gov.tr” internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00-16.00 saatleri arasında, bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek.

-OY VERME YERLERİ-

Seçim günü sandık kurulu başkanı ve 6 üye, en geç 05.00-06.00’da göreve başlayacak. Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak elverişli bölümlerde olacak.

Oy verme yerlerinin çevresi YSK tarafından özel olarak yaptırılan karton paravanlarla kapatılacak.

Gözlemciler, hangi siyasi partinin veya bağımsız adayın gözlemcisi olduklarını yazılı belge ile kanıtlayacak. Adaylar ile gözlemciler, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine konulan sandıklarda ise sandık başı işlemlerini izlemek üzere sandık başında bulunabilecekler. Ancak bu yerlere giriş ve çıkışlarda cezaevi idaresince alınan tedbirlere uymak zorunda olacaklar.

-GEBE, HASTA, ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA ÖNCELİK-

Seçim günü, sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak.

Gebeler, hastalar, özürlüler ve yaşlılar sırada bekletilmeden oylarını kullanabilecek.

Sandık başında, seçmene vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamayacak. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalmayacak.

Yardıma muhtaç ve özürlü olanlar ise oylarını birinin yardımıyla kullanacaklar. Ancak bir seçmen birden fazla kişiye yardım yapamayacak.

Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilemeyecek. Bu durumdaki kişilere sormaları halinde sandık kurulu başkanı tarafından belirlenen çerçeve içerisinde açıklamalarda bulunulabilecek.

Sandık başlarında oluşan oy verme kuyrukları sandık kurulunun bir üyesi tarafından sürekli denetlenecek. Bu üye, kuyrukta daha önce oy kullandığı belirlenen parmağında çıkmaz boya bulunan seçmeni uyaracak. Uyarı dikkate alınmazsa bu kişiler güvenlik kuvvetlerince sandık mahallinden uzaklaştırılacak.

Seçmenler, sandık kurulu başkanından alacakları birleşik oy pusulası ve mühürle kapalı oy verme yerine girecekler. Burada oyunu vereceği partinin ambleminin veya bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak içerisine mührünü basacak, pusulayı zarfa koyarak sandığa atacak. Seçmenler, oylarını sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesindeki isimlerinin karşısını imzalayacak.

Mükerrer oy kullanımını önlemek için oyunu kullanan seçmenin sol işaret parmağı çıkmayan boya ile boyanacak. Sandık kurulu başkanı oyunu kullananların seçmen bilgi kağıtlarının arkasını imzalayıp mühürleyecek.

-TUTUKLULARIN OY KULLANMASI-

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerine de yarın sandık konulacak.

Tutuklular, yeterli güvenlik tedbiri alındıktan sonra, ceza infaz kurumları ve tutukevi idaresinin belirleyeceği bir düzen içinde oy kullanacakları sandık bölgesine getirilecek. Tutukluların serbest ve gizlilik içinde oylarını kullanmaları sağlanacak. Ceza infaz kurumlarına, tek bir tutuklu bulunsa dahi sandık konulacak. Ancak, kimin kime oy verdiği ortaya çıkacak sayıda az tutuklunun oy kullandığı sandıklardaki oylar yerinde açılmayıp, yakındaki bir sandıkta kullanılan oylar arasına karıştırılacak.

-14 SİYASİ PARTİ, 699 BAĞIMSIZ-

Seçime 14 siyasi parti katılacak. 85 seçim bölgesinin bulunduğu seçimde, 699’u bağımsız, toplam 7394 aday yarışacak.

Çekilen kura sonucu siyasi partiler, birleşik oy pusulasında sırasıyla; Aydınlık Türkiye Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Genç Parti, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Emek Partisi ve Türkiye Komünist Partisi olarak yer alacak.

İlk kez bağımsız adayların isimleri de birleşik oy pusulasında bulunacak. Pusulaların üst bölümünde siyasi partilere, alt ve yan bölümlerinde bağımsız adayların isimlerine yer verilecek.

Bağımsız aday sayısı fazla olan illerde büyük zarflar, diğer illerde normal boyuttaki zarflar kullanılacak.

-OYLARIN TASNİFİ-

Sandıklar, sandık seçmen listesindeki seçmenlerin tamamı oy kullanmış olsalar dahi, oy verme için belirlenen sürelerin bitiminden önce açılamayacak.

Oy verme için belirlenen sürelerin bitiminde sandık başında bekleyen varsa, bunların sayımı yapılarak hepsinin oy kullanması sağlanacak.

YSK’nın belirlediği esaslara göre, hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan, arkasında sandık kurulu başkanlığının mühürü bulunmayan oy pusulalarının yanı sıra hiçbir yerine ”evet” ve ‘tercih” mühürü basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılacak. Birden fazla siyasi partiye ayrılan alana basılmış veya taşmış ”evet” veya ”tercih” mühürlü oy pusulaları da geçersiz olacak.

-SONUÇLAR NASIL BELİRLENECEK?-

Gümrük kapılarında kullanılan oylar, Türkiye barajının belirlenmesinde ve her seçim çevresinde etkili olacak.

YSK’nın belirlediği esaslara göre, seçim sonuçlarının belirlenmesinden önce Türkiye genelindeki toplam geçerli oylar tespit edilecek. Bu oylara gümrük kapılarında kullanılan toplam geçerli oylar eklenecek. Bu şekilde belirlenecek toplam oy sayısının yüzde 10’unu aşan siyasi partiler, milletvekili çıkarmaya hak kazanacak.

-SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI-

Propaganda dönemi, siyasi partilerin radyo ve televizyonda bugün yapacakları son konuşmalarla saat 18.00’de sona erecek. Bu saatten yarın saat 21.00’e kadar yayın yasağı uygulanacak.

Milletvekili seçiminin yapılacağı yarın sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmayacak, içkili yerlerde umumi mahallerde alkollü içki verilmeyecek, içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Yarın sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak, saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Yarın saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

-OY VERİRKEN DİKKAT-

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a göre, oy verme günü seçmenler belirlenen yasaklara uymamaları halinde uymamaları durumunda alacakları cezalar şöyle:

-Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası,

-Seçmenin oyunu kullanmasına engel olanlara 1 yıldan 4 yıla hapis cezası,

-Sandık başında oy verme yönünden kendisine yükletilen ödevleri ihtara rağmen yapmayan seçmenler 500 liradan bin liraya kadar hafif para cezası,

-Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs edenler 3 aydan 1 yıla hapis cezası,

-Oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler veya verenler 2 yıldan 5 yıla hapis cezası,

-Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenlere 3 yıldan 5 yıla hapis cezası,

-Bir sandıkta oy verdikten sonra başka bir sandıkta oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimselere 3 yıldan 5 yıla hapis cezası.”

YSK BAŞKANI AYDIN: SEÇİME HER YÖNÜYLE HAZIRIZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, seçime her yönüyle hazır olduklarını belirterek, tüm seçmenleri oy vermeye çağırdı.

Yeni Meclis’in, seçim yasalarını çağın gereklerine göre yenilemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, ”Artık elektronik oylamaya geçilmeli ve parmak boyamaya son verilmeli” dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır süren seçim takviminin, yarın oy verme işlemiyle sonuçlanacağını anımsattı.

Seçim hazırlıklarının tamamlandığını, il ve ilçe seçim kurullarından herhangi bir eksikliğin iletilmediğini anlatan Aydın, ”Seçime her yönüyle hazırız. Oy verme işlemleri güven içinde yapılacaktır” dedi.

Seçime katılımın yüksek olmasını temenni ettiğini dile getiren Aydın, ”Tüm seçmenleri oy vermeye çağırıyorum. Bu bir vatandaşlık görevidir. Seçmenler, ülkeyi ve dolayısıyla kendisini yönetecek kişiyi seçecek. Herkes bir anlamda, oylarıyla yönetimde söz sahibi olmalı” diye konuştu.

-TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN OY KULLANMASI-

Seçim takvimine göre tutuklu ve hükümlü seçmen listelerinin de cezaevlerinde 17 Temmuzda askıdan indirildiğini belirten Aydın, güncellemelerin tamamlandığını söyledi. Aydın, seçim yasalarına göre tüm tutukluların ve taksirli suçlardan ceza alan hükümlülerin cezaevlerinde oy kullanacaklarını bildirdi.

Aydın, kayıtlı 42 milyon 533 bin 41 seçmen sayısının içinde tutuklu ve hükümlü seçmenlerin bulunmadığını, dolayısıyla bu sayının artacağına işaret etti. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanacağını anlatan Aydın, bu hazırlıkların da başsavcılıklar tarafından tamamlandığını söyledi.

Yasal mevzuatın oy vermeyenlere para cezası öngördüğünü anımsatan Aydın, ancak cezanın çok düşük olması nedeniyle uygulanırlığının bulunmadığını söyledi.

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) sistemi sayesinde oy verme işleminden sonra sonuçların süratle alınacağını belirten Aydın, ücra köylerin sonuçlarının, ilçe seçim kurullarına ulaşmasıyla bilgisayar sisteminden anında il seçim kurullarına geçileceğini ifade etti.

-”SEÇİM YASALARI DEĞİŞMELİ”-

Seçime hazırlık döneminde seçim yasalarındaki bazı düzenlemelerin günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini gördüklerini anlatan Aydın, bunların başında radyo ve televizyon yayınları denetlenirken, yazılı basının denetlenememesinin geldiğini söyledi. Aydın, yazılı basında reklam yayınlanmasına ilişkin yasal düzenleme bulunmadığını belirtti.

Bu seçimle birlikte seçmen kütüklerinin TC Kimlik Numarası’na göre oluşturulduğunu anımsatan Aydın, bu konunun da yasalarda yer alması gerektiğini ifade etti.

Muammer Aydın, ”Yeni Meclis, seçim yasalarını çağın gereklerine göre yenilemeli. Yasalar, sistemin çağın gerekleri ve teknolojiye uygun olarak işlemesini sağlayacak biçimde düzenlenmeli. Bence bunların başında elektronik oylamaya geçilmesi ve parmak boyama uygulamasına son verilmesi geliyor. Parmak boyamak istemiyoruz ama yasanın amir hükmü olduğu için uygulamak zorundayız” diye konuştu.

ZAMAN