Türkiye rekabet gücünde 59. sırada

TİSK, Türkiye'nin rekabet gücü açısından 125 ülke içinde 59. sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye’nin, rekabet gücü açısından 125 ülke içinde 59. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, Türkiye’yi geçen 58 ülkenin büyük bölümünün OECD ve AB ülkelerinden olduğuna işaret edildi. Açıklamada, Türkiye’nin kendi bölgesinde sadece Romanya, Bulgaristan ve Makedonya’nın üzerinde bir rekabet gücüne sahip olduğu kaydedildi.

Endeksi oluşturan başlık ve alt başlıklardan her birinin uluslararası sıralamadaki yerinin, Türkiye’nin rekabet gücünü hangi faktörlerin olumlu ya da olumsuz etkilediğine ışık tuttuğu dile getirilen açıklamada, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü aşağı çeken en önemli faktörü, makroekonomik ortamdaki sorunların oluşturduğu belirtildi. Açıklamda, bu faktör açısından Türkiye’nin 125 ülke arasında 111. sıraya kadar düştüğü belirtildi.

İş gücü piyasası esnekliği bakımından Türkiye’nin 125 ülke arasında 92. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, ”Bu konudaki zayıflık, özel sektörün rekabetçi yönden sağladığı güçlü etkiyi (39. sıra) de adeta siliyor ve Türkiye, piyasa etkinliğinde çok daha üst sırada yer alıp makroekonomi faktörünü dengeleyebilecekken 47. sıra ile yetinmek durumunda kalıyor” denildi.

Çalışma mevzuatının esnek olmamasının, özel sektörün rekabet mücadelesinde gösterdiği tüm çabaları boşa çıkardığı görüşüne yer verilen açıklamada, İş Kanunu’nun, en az Avrupalı rakip işletmelerin sahip olduğu güvenceli esneklik olanaklarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği dile getirildi.

”Küresel Rekabetçilik Endeksi 2006-2007” verilerinde, ilk 10 ülke arasında İsviçre, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Singapur, ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, İngiltere yer alıyor. Sıralamada Fransa 18, İspanya 28, Kıbrıs Rum Kesimi 46, Yunanistan 47, Romanya 68, Bulgaristan 72, Makedonya 80. sırada bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumunun, ”Küresel Rekabetçilik Endeksi 2006-2007” verilerine göre, rekabetçilik performansını belirleyen unsurlar ve Türkiye’nin 125 ülke arasındaki yeri şöyle:

Unsurlar Türkiye’nin sırası
———— ——————
1. Kurumlar 51
2. Altyapı 63
3. Makroekonomi 111
4. Sağlık ve İlköğretim 78
A. Sağlık 65
B. İlköğretim 80
5. Yüksek Eğitim ve Öğrenim 57
6. Piyasa Etkinliği 47
A. Etkin Rekabet 36
B. İşgücü Piyasaları:
Etkinlik ve Esneklik 81
1. Esneklik 92
2. Etkinlik 60
C. Finansal Piyasalar:
Gelişmişlik ve açıklık 58
7. Teknolojik Hazırlık 52
8. İş Dünyasının Gelişmişliği 39
9. Yenilikçilik 51