‘Türkiye son dört yılda önemli bir istikrar yakaladı’

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Kamu Alımları Çalışma Grubu Başkanı Şafak Alpay, Türkiye'nin iş çevreleri için çok temel belirleyici birer faktör olan ekonomik ve siyasi istikrar konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Toplantıda TÜSİAD adına konuşan Kamu Alımları Çalışma Grubu Başkanı Şafak Alpay, Kopenhag siyasi kriterlerinin yakalanması ve bunun sonucunda Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin başlaması dışında, ekonomik göstergelerde de önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Alpay, enflasyon mücadelesinde önemli bir yol kat edildiğini ve 2005 enflasyonunun hükümet hedefi olan yüzde 8’in altında gerçekleştiğini belirtti.

Alpay, 2005’in tek olumsuz rakamının ithalat ile ihracat arasındaki cari açık olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin en büyük başarısı 9.6 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi. Ekonomideki bu önemli gelişmelerin sürmesi şart. Ancak ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik rakamları bir önceki yılla aynı. Özellikle işsiz nüfusun yüzde 18’i ise yüksek okul tahsili yapan gençlerden oluşuyor” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güler ise Türkiye’de yaşanan krizler sonrasında aynı süreci yeniden yaşamamak için üretimin ve istihdamın yüzde 95’inden fazlasını sağlayan Küçük ve Orta Boy işletmelerin (KOBİ) sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu toplantıların KOBİ’lerin ufkunu açtığını belirten Güler, “Dünya coğrafyasındaki yerimiz bize ayrı bir misyon sağlıyor. Bizler genç KOBİ’ler olarak bütün dünya rakibimiz, bütün dünya pazarımız” diye konuştu.

Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Onatça da, tüm şirketlerin ve ülkenin sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmek için alternatif finansman kaynaklarına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Dünya Bankası Ankara Ofisi Danışmanı Carla Pittalis ise Dünya Bankası’nın her yıl 184 ortak ülke için 22 milyar dolar yardımda bulunduğunu kaydetti. Pittalis, Türkiye’ye ise başta enerji altyapısının iyileştirilmesi, ozon tabakasına zararlı maddelerin azaltılması, tarım kesimine sosyal destek sağlanması, kamuya ait okul ve hastanelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi, Avrupa Birliği’ne katılımın sağlanması, özelleşmenin desteklenmesi için sosyal destek verilmesi gibi projeler için 2007’ye kadar 6.6 milyar dolar borç verdiklerini aktardı.