Türkiye’de 26 milyon kişi çalışmıyor

Türkiye'de çalışma çağındaki nüfusun yarısı iş gücüne katılmıyor. Tam 26 milyon 774 bin kişi değişik sebeplerle üretmiyor, üretime katkı sağlamıyor

İş gücüne katılmayanların yarısı “ev kadını”. Türkiye’de 13 milyon kadın, sadece “ev işleriyle” meşgul.

Erkeklerin 395 bininde, kadınların da 249 bininde “iş bulma ümidi” yok. Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre 2 milyon 344 bin kişi iş arıyor ama bulamıyor.

Çalışabilecek durumda olduğu halde iş aramayanlar da eklendiğinde işsiz sayısı 4 milyon 321 bin kişiye ulaşıyor.