Türkiye’de 729 kadına bir ebe düşüyor

Türk Sağlık Sen'in araştırmasına göre Türkiye'de yaklaşık 729 kadına bir ebe düşüyor. En az ebe Bayburt'ta, en fazla ebe ise İstanbul'da görev yapıyor.

Türk Sağlık-Sen tarafından 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası nedeniyle bir araştırma yapıldı. Araştırmada Türkiye’deki ebe sayısı, ebelerin illere göre dağılımı ve aldıkları maaşlarla ilgili bilgilere yer verildi. Sonuçlara göre Sağlık Bakanlığı’nda 45 bin ebe görev yapıyor. Yaklaşık 4 bin ebe özel sektörde görev yaparken üniversite hastanelerinde ise bu sayı 507. Türkiye’de yaklaşık olarak 729 kadına bir ebe düşüyor. Sadece Sağlık Bakanlığındaki ebeler değerlendirildiğinde ise 802 kadına bir ebe düşüyor.

Araştırmada ebelerin en fazla ve en az bulunduğu illere de yer verildi. Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan ebeler dikkate alındığında en az ebenin çalıştığı il 46 ebenin görev yaptığı Bayburt. Bu ili Gümüşhane 81, Kilis 81, Ardahan 82 ve 117 ebenin görev yaptığı Yalova takip ediyor.

Ebelerin en fazla görev yaptığı il ise İstanbul. İstanbul’da 3 bin 370 ebe çalışırken, Ankara’da 2 bin 596, İzmir’de 2 bin 185, Bursa’da bin 575 ve Antalya’da bin 423 ebe görev yapıyor.

KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI VEKİL EBE- HEMŞİRE ALIYOR

Araştırma’da Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan ebelerin aldıkları maaşlara da değinildi. Araştırmaya göre Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan bir ebe yaklaşık olarak bin 100 TL maaş alıyor. Vekil ebe-hemşirelerin aldıkları ücretler ise ortalama 800 TL. Bu maaşla vekil ebe-hemşireler kamu görevlisi olarak en düşük maaş alan sağlık çalışanları.

Ebelerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydeden Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Kamuda görev yapan ebe arkadaşlarımızın yönetici olmalarının önündeki engeller kaldırılmamakta, vekil ebelik gibi uygulamalara kamuda düşük ücrete çalışmaya zorlanmaktadırlar. Görev yaptıkları yerlerde yaşadıkları lojman, malzeme yetersizliği ve güvenlik gibi sorunlar ise yıllardır kanayan bir yara olarak pansuman yapılmayı beklemektedir. Hapishanelerde üst aramasından, farklı görevlerde zorla çalıştırmaya kadar karşılaştıkları olumsuz uygulamalar da ne yazık ki görülmektedir.” dedi.

Kahveci ebelerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Üzerimize düşen sorumluluk gereği ebe arkadaşlarımızın çalışma şartlarının düzeltilmesi için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Mücadelemiz sonucunda ebe arkadaşlarımızı lisans tamamlama hakkına kavuşturduk. Mahkeme kararları ile vekil ebelerimizin döner sermaye almalarını, hak arama mücadelelerinde sendikalı olmalarını sağladık. Üst arama gibi görevlendirmelerde açtığımız davalarla bu sorunu çözüyoruz. Ebelerimizin hakkının savunucusu olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.