Türkiye’de bir yılda 11 bin ton pil israf oluyor

Türkiye'de, bir yılda piyasaya sürülen yaklaşık 11 bin ton pilden 260 tonu geri kazanılabiliyor.

Türkiye’de, bir yılda piyasaya sürülen yaklaşık 11 bin ton pilden 260 tonunun, bertaraf edilmesi veya geri kazanılabilmesi amacıyla toplanabildiği bildirildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri İlker Sel, özellikle son 30 yılda endüstriyel alanda yaşanan gelişmeler ve rekabet ortamının, birçok yeni üründe ağır metal kullanımını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Ağır metal kullanılan ürünlerin denetlenmesi konusunda birçok kurum ve kuruluşun faaliyet gösterdiğini ve ürünlerdeki ağır metal konsantrasyonlarının belirlenen seviyelerde olmasına çalışıldığını anlatan Sel, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ”Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ile atık pil konusunda da belirli bir kontrol noktasına ulaşıldığını dile getirdi.

Sel, pillerden bazılarının içinde ağır metallerden kurşun, krom ve cıva gibi zararlı maddeler bulunduğuna işaret etti. Ağır metal türündeki kirleticilerin insan vücuduna girdiğinde dokularda birikmeye başladıklarını ve zaman içinde zararlı olabilecek miktara ulaşabildiklerini vurgulayan Sel, pillerin, esas olarak gündelik hayatı kolaylaştıran faydalı araçlar olduğunu dile getirdi. Sel, ”Doğru kullanıldıklarında ve kullanım sonrasında da gereken şekilde bertaraf edildiklerinde, pillerin oluşturabildikleri risk, yok denecek kadar azdır. Bu noktada vatandaşlarımızın bilinçli ve sorumlu davranması, sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

-”HENÜZ YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ”-

Sel, pil kullanımının, sanayileşme ve gelişmenin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, Almanya’da yaklaşık 31 bin ton olan yıllık piyasaya sürülen pil miktarının, Türkiye’de yaklaşık 11 bin ton yani 200-300 milyon adet civarında bulunduğunu kaydetti.

Almanya’da 13 bin ton civarındaki pilin bertaraf edilmesi veya geri kazanılabilmesi amacıyla toplandığını belirten Sel, şöyle devam etti:

”Türkiye’de ise geçen yıl 260 ton pil toplayabildik. Bu yıl sonunda hedefimiz, 500 ton pil toplamak. Toplanabilen pil miktarında, henüz yolun çok başındayız. Bu tür çalışmaların istenilen seviyelere ulaşması, alt yapı, toplama ağının genişliği, toplumun konuya ilgisi gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillenmektedir. Bugün gelinen noktadaki başlıca sorunumuz, halkımızın bu konuda fazla bilgi sahibi olmamasıdır.”

Sel, Türkiye’de şu anda pil üretilmediğine dikkati çekerken, ithal edilen pillerin belirli bir kalite standardına sahip olmasına yönelik çalışmaların son yıllarda hız kazandığını dile getirdi.

Günümüzde 100’den fazla belediye ile pil toplanmasına ilişkin protokol imzalandığını belirten Sel, protokoller kapsamında belediyelere çeşitli boyutlarda pil toplama kutuları ve bidonları ile yeterli sayıda eğitim malzemesinin ücretsiz olarak dağıtıldığını kaydetti.

Sel, toplanan ve ekonomik değeri olan pillerin, anlaşmalı oldukları bir firma tarafından yurt dışına ihraç edildiğini ifade ederek, ”2007 yılında yaklaşık 50 ton pil, bu şekilde ihraç edildi. Fakat hedef ihracat değil, bu tip geri dönüşümleri yurt içinde yapabilecek tesisleri kurmak olmalıdır. Bu tesislerin ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğundan, öncelikle toplanan pil miktarının da yükseltilmesi gerekmektedir” dedi.

Ekonomik değeri olmayan pillerin ise İzmir ve İstanbul’da bulunan 8 adet pil bertaraf deposunda standartlara uygun şekilde depolandığını kaydeden Sel, ”Fakat yakma, imha veya geri dönüşüm gibi bir uygulama, ülkemizde şu an için mevcut değildir. Toplanabilen miktarlar arttıkça, bu yönde bir eğilim oluşması kaçınılmazdır ve hedef de budur” görüşünü dile getirdi.

-ATIK PİLLERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER-

Pillerin gelişigüzel çevreye atılmaları durumunda, zamanla toprağı ve suyu kirletebileceğine dikkati çeken TAP Genel Sekreteri İlker Sel, atık pillerle ilgili dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıraladı:

”-Ev veya iş yerlerinde atık pillerinizi evsel çöplerle kesinlikle karıştırmayınız ve rastgele sokaklara atmayınız.

-Atık pilleri toprağa gömmeyiniz, deniz, akarsu, göl veya kanalizasyonlara atmayınız, ateşte yakmayınız.

-Atık pillerinizi ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktiriniz.

-Atık haldeki pilleri evinizde veya iş yerinizde uzun sürelerle muhafaza etmeyiniz.

-Atık pillerinizi bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutusuna atınız veya satın aldığınız yere götürünüz.

-Eğer pil satın aldığınız yerde atık pil toplama kutusu yoksa, satış noktasını uyarınız ve atık pil kutusu bulundurmasının yasal bir yükümlülük olduğunu hatırlatınız.

-Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri kazanılabileceğini ve böylece ekonomiye katkıda bulunulacağını unutmayınız.

-Atık pilleri ayrı toplayarak çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunacağınızı unutmayınız.”