‘Türkiye’de kimse yargıdan memnun değil’

AB Türkiye Temsilcisi Dr. Hansjörg Kretscmer, Muğla İl Özel İdaresi salonunda, "Türkiye-AB İlişkileri" konulu bir konferans verdi.

Türkiye’nin siyasi kriterlerini yerine getirdiği yolunda AB’nin karar aldığını ve müzakerelerin başladığını belirten Dr. Kretscmer, “AB’de siyasi kriterler 10 yıl önce formüle edildi. Aday ülkeler, azınlıklara saygıyı ve demokrasiye sahip olmak zorundadır. Türkiye bu konuda 2004 yılına kadar ilerleme kaydetti.

2001 yılından bu yana sadece kararlı siyasi reformlar gerçekleştirmekle kalmadı, ekonomik alanda da reformlar yaptı. Bu reformlar sonucunda 2004 yılı sonunda müzakerelerin açılması kararı verildi.” dedi.

AB Komisyonu’nun her yıl bir ilerleme raporu yayınladığını ve bu raporun 2002 yılından bu yana Türkiye için de yayınlandığını belirten Kretscmer, “Kasım 2005’te yayınlanan raporda Türkiye’nin yeterli ölçüde siyasi kriterleri yerine getirdiği ancak gelişim sürecini biraz yavaşlattığı açıklandı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de hem siyasi hem ekonomik alanda çok şey yapıldığına işaret eden Kretscmer, “Ancak yapılacak daha çok şey var. O sebeple rahatlama olmamalı. Siyasi ve ekonomik reformlar birbirine bağlıdır. Türkiye, ekonomik reformlara devam ederek pazar sahibi olabilir. Başarının sağlanması için her iki alanda da çalışmalar aralıksız yürütülmeli.” dedi.

100 bin sayfadan oluşan AB müktesebatının aday ülke tarafından benimsenmesi ve uygulanması gerektiğine işaret eden Kretscmer, “Aday ülke, AB’nin tüm standartlarına uyması ve uygulaması gerekir. Bu uygulamalar Türk insanının menfaatine olacaktır. Üye ülkeler, AB hukuku ve kapsamında bulunuyor. 50 yılda AB kurumu, pozitif yönde gelişmiştir. Üye ülkeler insan sağlığı, gıda güvenliği gibi ortak değerleri paylaşıyor. Tek Pazar uygulanıyor ve AB’ye üye ülkeler aynı standartları paylaşıyorlar. Türkiye, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi kriterlerini yerine getiriyor ancak tamamen yerine getirmekten uzak. Bu nedenle hem siyasal, hem de ekonomik reformların devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Siyasal alanda ilerlemenin yollarından birisinin yargı reformu olduğuna dikkat çeken Dr. Hansjörg Kretscmer, “Yargı reformunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu ülkede yargının işleyişinden kimse memnun değil. Yargı bağımsız olmalı. Türk hükümetinin bazı mensupları da en önemli reformlardan birisinin yargı reformu olduğunu daha önce söylemişlerdi. Ayrıca, temel özgürlükler alanında ilerleme kaydedilmeli. İşkencenin ve kötü muamelenin kaldırılmasının yanında, kültürel alanda da ilerlemeler yapılmalı. Böylelikle Türkler, kendi kültürlerini rahatça ifade edebileceklerdir. Türkiye’de bunların yanı sıra, bölgesel farklılıklar da kaldırılmalı. Bu konuda yasalar önemli derecede düzenlendi. Hatta bu yasalar AB yasalarıyla eş değer durumda. Ancak burada asıl mesele, bu yasaların uygulanması” diye konuştu.

Ekonomik reformun yapılması gerekliliğinin başında işsizlik geldiğini ifade eden Dr. Kretscmer, “Türkiye’de işsizlik yüksek. Yüzde 10.3 oranında işsizlik var. Buna kayıt dışı istihdamı da eklersek, bu oran daha da fazla olacaktır. Ayrıca, ekonomide ele alınması gereken konuların başında cari açıklar geliyor. Mali disiplin getirilmeli. Bu durum yabancı doğrudan yatırımları da etkiliyor. Türkiye’de yabancı doğrudan yatırımlar ne kadar yükselmiş gibi görünüyorsa da Türkiye, diğer ülkelerin gerisinde kaldı.” şeklinde konuştu.