Türkiye’de yeni bir kuş türü

”Kuş cenneti” diye adlandırılan Kızılırmak Deltası'ndaki gözlemlerde Türkiye için yeni bir tür olduğu bildirilen “Küçük sarıbacak” adlı bir kuş türü tespit edildiği bildirildi.

“Ulusal Kuş Halkalama Programı” kapsamında Kızılırmak Deltası’nda çalışma yapan Ondokuzmayıs Üniversitesi Ornitolojik Araştırmalar Merkezi (OMÜ/OAM) görevlisi ve Ornitolog Kiraz Erciyas, yaptığı açıklamada, deltada bugüne kadar ilk defa “Küçük sarıbacak” görüldüğünü söyledi.

“Küçük sarıbacak”ın (Tringa flavipes) Türkiye’de de ilk kez tespit edildiğini belirten Erciyas, bu türün Kuzey Amerika’da yaşadığını kaydetti.

“Küçük sarıbaçak”ın çok nadir olarak da İngiltere ve İrlanda’da görüldüğünü anlatan Erciyas, “Buralarda yaklaşık 10 tane kaydı var. Ayrıca Amman’da da 2 kaydı var. Bu nedenle deltadaki bu kayıt çok önemli bir kayıt” dedi.

Söz konusu kuşun halkalama çalışmaları sırasında ağlara takıldığını kaydeden Erciyas, “Yakalanan genç bir birey. Halkalandı ve salındı. Muhtemelen göç sırasında yolunu kaybetmiş ya da başka sürülere katılıp gelmiş olabilir. Buna da kötü hava koşulları etken olabilir. Bunlar Kuzey Amerika’da üreyip, genelde Güney Amerika’ya kışlamak için gidiyor ve uzun mesafe göç ediyorlar” diye konuştu.

Bu gelişme ile Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası’nda kaydedilen tür sayısı da böylece 322 yükseldi.

Bugüne kadar yaklaşık 140 kuş türünün ürediği tespit edilen deltada, kış döneminde de 100 bin dolayında su kuşu barınıyor.

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne (en az 20 bin su kuşunu barındırma, nesli tüm dünyada tükenen türleri barındırma ve sayıları Avrupa’da hızla azalan türlerden önemli sayıda barındırma) sahip bulunuyor.

Delta ayrıca irili-ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleri ile ülkemizin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor.