Türkiye’nin cezaevleri AB yolunda

Adalet Bakanlığı-Avrupa Komisyonu-Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen “Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi” kapsamında, cezaevleri modernleşiyor.

Projenin “cezaevleri” bölümünde, ”model bir ceza infaz kurumu yönetimi anlayışı geliştirilmesi”, “ideal bir ceza evi mimarisi yaratılması”, “ceza infaz kurumu personelinin eğitiminin sağlanması” ve “infaz hakimlikleri ile ceza infaz kurumları izleme kurullarının desteklenmesi” adı altında 4 alt proje hayata geçirildi.

Projeler, Avrupa Konseyi tarafından Ankara’da açılan bir proje ofisinden yönetiliyor, projede yerli ve yabancı uzmanlar görev alıyor.

Mart ayında sona erecek 3 yıllık proje kapsamında yapılması gereken çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Model ceza infaz kurumu yönetimi projesi kapsamında Batı Anadolu’da Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Doğu Anadolu’da ise Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu model kurum olarak belirlendi. Bu kurumlarda, fiziki ve yönetsel düzenlemeler yapıldı, mahkumlara ve personele sağlanan eğitim ve rehabilitasyon programları anlamında ideal bir cezaevi yönetim modeli amaçlandı.

CEZAEVLERİ RENKLENDİ

Proje çerçevesinde model ceza infaz kurumları Uşak ve Elazığ’da, mahkumların ve personelin psikolojisine uygun olarak renkli atmosfere dönüştürüldü. Tüm ortak alanların işlevsel hale getirildi, eğitim, meslek eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile boş zaman etkinliklerine özel önem verildi.

Bu kurumların kütüphaneleri, dershaneleri, konferans salonları, idari birimleri, açık ve kapalı spor alanları, revirleri, psiko-sosyal servisleri, avukat görüş, ziyaretçi bekleme ile açık ve kapalı ziyaret yerleri, atölyeleri, kadın ve çocuk ile disiplin bölümleri tamamen modernize edildi.

7 PSİKO-SOSYAL YARDIM PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR

“Yargının Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesi” kapsamında ayrıca Avrupa Konseyi iş birliğiyle hazırlanan 7 psiko-sosyal yardım programı bu yıl faaliyete geçiyor.

Hükümlü ve tutukluların, gerekli eğitim ve iyileştirilmelerinin sağlanarak, koşullu salıverilmelerinden sonra tekrar suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla geliştirilen programlar bu yıl içinde tüm kurumlarda uygulanacak.

“İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme”, “Öfke Kontrolü”, ”Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi” ve “Benim Ailem Programları”, her kurumdan psikolog, sosyal çalışmacı ve 3 infaz koruma memuruna Şubat-Kasım 2007 tarihleri arasında verilecek eğitimlerin ardından tüm kurumlarda uygulamaya geçecek.

“Müebbet Hapis”, “Cinsel Suç” ve “Uyuşturucu Madde” Programları ise öncelikle pilot olarak belirlenecek 9 ceza infaz kurumunda uygulanacak. Bu programlar için de belirlenen kurumlardan psikolog ve sosyal çalışmalar eğitici eğitimine alınacak.

Programlarla ilgili olarak psikolog, sosyal çalışmacı ve infaz koruma memurlarına eğitim verilecek.

EĞİTİMDE STANDART BELİRLENDİ

Sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında ayrıca, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde, eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve psiko-sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla standartlar sistemine geçildi.

Bu amaçla 2007 yılı için geliştirilen standartlar, kurumlara gönderildi. Bu kapsamda kurumlarda, “Eğitim Haritası” ile “Psiko-Sosyal Çalışmalar Haritası” uygulanacak. Sonuçlar her dönem sonu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Kurumlardaki genç hükümlü ve tutuklulara ilişkin yapılan faaliyetler de aynı çizelgede bildirilecek.

EĞİTİM HARİTASI

Eğitim haritası kapsamında, okuma-yazma bilmeyen bir kişi olsa bile kurumda okuma-yazma kursları açılacak. İlkokul mezunu olmayan hükümlü ve tutuklular için, yeterli kursiyer sayısına ulaşıldığında yetişkin II. kademe kurslarının açılacak.

Açık öğretim programları irtibat bürolarıyla iş birliği yapılarak, afiş, broşür, doküman elde edilip hükümlü ve tutuklulara dağıtılacak, gerektiğinde ilgili görevlilerin kuruma gelmesi ve bilgi vermesi sağlanarak, açık öğretim programlarına katılmayan hükümlü ve tutukluların özendirilecek. Açık öğretim programlarına devam eden öğrenciler için sınavlara hazırlık kursları açılacak, sınavlara katılımlarının nitelik olarak artırılacak.

Kütüphanedeki kitaplar incelenerek yıpranmış, içeriği eskimiş olanlar ayıklanacak, kütüphane güncelleştirilecek, kitap okuma alışkanlığı kazananların sayısı artırılacak.

PSİKO-SOSYAL ÇALIŞMALAR HARİTASI

Psiko-sosyal çalışmalar haritası kapsamında da tutuklu ve hükümlülerle ilgili gözlem ve sınıflandırma formları ile tanıma ve takip formları düzenli doldurulacak.

Bireysel görüşmeler yapılacak, kriz durumlarında görüşme yapılacak. Ceza infaz kurumlarında aileye yönelik ve grup çalışmaları yapılacak. Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Hükümlülerin salıverilmelerinden önce de hazırlık çalışmaları yapılacak.