Türkiye’nin vergi yükünü çeken illeri

Topladığı vergilerle faiz ödemeleri başta olmak üzere bütçe harcamalarını finanse etmeye çalışan devlet, her 100 YTL'lik verginin 79 YTL'sini İstanbul başta olmak üzere ekonomik potansiyeli yüksek dört ilden elde ediyor.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülke genelinde 81 ildeki ekonomik ve ticari faaliyetlerden toplam 76 milyar 399.6 milyon YTL vergi tahakkuk ederken, bunun yüzde 69.6’sı oranında 53 milyar 157.8 milyon YTL’lik tahsilat gerçekleştirildi.

Dört ayda toplanan vergi gelirlerinin 22 milyar 776.2 milyon YTL ile yüzde 42.8’i tek başına İstanbul’dan elde edildi. Bu dönemde vergi gelirinin 7 milyar 567.7 milyon YTL ile yüzde 14.2’si Kocaeli, 6 milyar 76.4 milyon YTL ile yüzde 11.4’ü Ankara ve 5 milyar 596.6 milyon YTL ile yüzde 10.5’i de İzmir’den sağlandı. Dört ilden toplanan vergiler 42 milyar 16.9 milyon YTL’ye ulaştı. Dört ilin toplam vergi pastasındaki payı yüzde 79 düzeyinde gerçekleşti.

-77 İL VERGİNİN YÜZDE 20.7’SİNİ KARŞILIYOR-

Toplam vergi gelirinde 77 ilin payı ise yüzde 20.7’de kaldı. Söz konusu illerde dört ayda toplam 20 milyar 328.5 milyon YTL tutarında vergi tahakkuk ederken, 11 milyar 5.3 milyon YTL’lik tahsilat gerçekleştirildi. İller bazında tahsil edilen vergi tutarında dört büyük ili 1 milyar 320.8 milyon YTL ile Bursa, 1 milyar 27.1 milyon YTL ile Mersin, 682.6 milyon YTL ile Antalya izledi. Tekirdağ 553.8 milyon, Hatay 495.4 milyon ve Adana 440 milyon YTL ile ilk dört ayda en çok vergi toplanan ilk on il arasında yer aldı. Bu dönemde en az vergi geliri elde edilen iller ise 6.4 milyon YTL ile Bayburt, 6.8 milyonla Hakkari, 7.4 milyonla Ardahan, 8.1 milyonla Kilis, 9.2 milyonla Tunceli, 10.8 milyonla Gümüşhane, 11.4 milyonla Iğdır, 14.6 milyonla Bingöl, 15.2 milyonla Bitlis ve 17.5 milyon YTL ile Muş oldu. Ocak-Nisan döneminde merkezden tahakkuk eden ve tahsil edilen vergi tutarı da 135.6 milyon YTL ile toplam pastada yüzde 0.3’lük bir pay aldı.

-EN YÜKSEK TAHSİLAT ORANI KOCAELİ’DE-

En çok vergi sağlayan dört büyük ilde vergi tahsilatının tahakkuka oranı yüzde 75.1 olurken, 77 ilin ortalamasında bu oran yüzde 54.1’de kaldı.

Ocak-Nisan döneminde 81 il içinde en yüksek tahsilat oranı Kocaeli’de gerçekleşti. Bu ilde dört aylık vergi tahsilatının tahakkuka oranı yüzde 86.92 düzeyinde gerçekleşti. Tahsilatın tahakkuka oranında Kocaeli’yi yüzde 77.47 ile İzmir, yüzde 75.25’le İstanbul, yüzde 71.51’le Tekirdağ, yüzde 70.88’le Mersin izledi. Vergi pastasındaki payı en düşük illerden Tunceli, tahsilatın tahakkuka oranında yüzde 68.46 ile 6’ncı sırada yer aldı. Daha sonra yüzde 66.77 ile Rize, yüzde 66.52 ile Hatay, yüzde 64.34’le Edirne, yüzde 63.99’la Kırklareli geldi.

En çok vergi toplanan üçüncü il olan Ankara ise tahsilatın tahakkuka oranında yüzde 62.41’le 12’nci sırada yer aldı.

Tahsilatın tahakkuka oranının illere göre yüzde 20’lere kadar düştüğü gözlendi. Oranı en düşük il ise yüzde 24.09’la Iğdır oldu. Söz konusu oran Şırnak’ta yüzde 28.91, Hakkari’de yüzde 30.87, Mardin’de yüzde 33.57, Sakarya’da yüzde 33.92, Yozgat’ta yüzde 34.6, Düzce’de yüzde 34.89, Adıyaman’da 39.13’le düşük düzeylerde kaldı. Gaziantep yüzde 40.17, Osmaniye’de yüzde 40.21’le tahsilat oranı düşük ilk on il arasında yer aldı.