Türkiye’yi parlak günler bekliyor

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformlarla dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini belirtti.

Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu, Yeni iş ortamları oluşturularak reformların çok daha başarılı olmasını beklediklerini ifade ederek, “Türk hükümetini adımlar atmasından dolayı tebrik ediyorum. Hükümetin kararlı olduğunu bugünkü toplantıda gördük.” diye konuştu.

Yatırım Danışma Konseyi’ne katılan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türkiye’nin gerçekleştirdiği reformlarla dış şoklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini söyledi. Krueger, “Türk ekonomisi büyük bir değişimden geçiyor. Çok daha normal bir mali ortam ortaya çıkıyor. Türkiye gibi ülkelerde dengeli bir şekilde reformların sürmesi ve politikaların disiplin içinde uygulanması gerekiyor. Orta vadede ekonomiyi parlak günler bekliyor. Rekabet gücü açısından yapılması gereken şeyler var. Vergi reformu ve istihdam öncelikli. İstikrar için gerekli reform programı var. Ne kadar hızlı olursa ekonomi o kadar güçlü olacaktır.” diye konuştu.

“MB’NİN MÜDAHALELERİ BAŞARILI”

Merkez Bankası’nın son dönemde başarılı adımlar attığını belirten Krueger, “MB’nin başarılarından memnuniyet duyuyoruz. Son enflasyon dalgalanmasına MB başarılı müdahale etti. Bu yabancı yatırım ve Türk halkı açısından önemli.” dedi.

Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu, yatırımların önündeki engelleri kaldırmak için hükümeti daha çok önlem almaya çağırdıklarını söyledi. Katsu, “Yatırımlar ve iş gücü piyasasında gerekli önlemler alınırsa işsizlik oranı 1-4 puan düşebilir.” dedi.

Alt yapı sorunlarının çözülmesi açısından da önemli adımlar atılması gerektiğini ifade eden Katsu, “İşgücü, mesleki eğitimle kalifiye edilmeli. İşgücü piyasasında esneklik sağlanmalı. Türkler yetenekli ancak eğitim olmayınca iş hayatında kullanamıyor. Yeni iş ortamları oluşturulabilirse reformların çok daha başarılı olmasını, beklenen oranda üretkenliğin elde edilmesini bekliyoruz. İstihdam konusunda hedefler hayata geçirilmeli. Türk hükümetini olumlu adımlar atmasından dolayı tebrik ediyorum. Hükümetin kararlı olduğunu bugünkü toplantıda gördük.” şeklinde konuştu.

Sonuç bildirgesini açıklayan Citigroup CEO’su Michael Klein ise, toplantının zamanlamasının iyi olduğunu dile getirdi. Michael Klein, “Yatırımın artırılması açısından önemli adımlar atıldı, beklentilerin üzerinde bir yatırım gerçekleşti. İnanılmaz başarılardan dolayı Başbakan ve kabinesini tebrik ederim.” diye konuştu.

Değerlendirmesinin ardından sonuç bildirgesini okuyan Klein, hükümetin önümüzdeki yıl aşağıdaki konulara öncelik vermesinin faydalı olacağı aktardı: Rekabetçi pazar ortamını geliştirmek için özelleştirmeye ve deregülasyona devam edilmesi. Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve özel sektörün ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirilmesi. Araştırma ve geliştirme, yenilikçilik, teknolojiden yararlanma ve kalite standartlarının kullanımının yaygınlaştırılması. Lojistik, ulaştırma ve gümrük alt yapısının iyileştirilmesi. Enerji sektörünün serbestleştirilmesine devam edilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanımın iyileştirilmesi. Yatırımların önündeki idari engellerin azaltılması, lisanslama süreçlerinin, Ar-Ge projelerinin onaylanması işlemlerinin, yatırım arazisine erişim sıkıntılarının ve ithalattaki kısıtlamaların ele alınması. Yargı sürecinin etkinliğinin artırılması. İş gücü piyasasında, etkinliğin ve esnekliğin sağlanması. Sosyal güvenlik sistemi reformuna devam edilmesi. Mali piyasaların derinliğinin artırması, bu kapsamda finansmana erişimin artırılması, sigortacılık sektörünü düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve menkul kıymet borsasının yaygınlaştırılması. Yatırım tanıtım ve iletişim etkinliklerinin geliştirilmesi. Kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi.”

Michael Klein’in okuduğu bildirgede Hükümet ve Merkez Bankası’nın değişen ekonomik ve mali ortam karşısında almakta olduğu kararlı, güçlü ve tutarlı tedbirler sayesinde Türkiye’nin uluslararası yatırımlar için cazip bir yatırım yeri olmaya devam edeceğine olan güvenin artacağı ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

“Global iş dünyasının yaklaşık 2 trilyon dolar ciroya ve 3 trilyon doların üzerinde pazar değerine sahip bir kesimi temsil eden Yatırım Danışma Konseyi üyeleri olarak Türk ekonomisine olan güvenimizi bir kez daha teyit eder ve gelecek için önemli yatırım ve büyüme planlarımız olduğunu vurgulamak isteriz. Sayın Başbakan’ın Türkiye’deki yatırım ortamının elverişliliğinin korunması yolundaki liderliğine güveniyoruz. Sayın Babacan’ı hükümet nezdinde Yatırım Danışma Konseyi konusunda gösterdiği çabalardan ötürü kutluyoruz.”

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Yatırım Danışma Konseyi toplantısına, IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin yanı sıra, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.