Türkiye’ye 301 eleştirisi AB desteği

Yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) tartışmalı 301. maddeye Avrupa Konseyi’nden de eleştiri geldi.

Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’nin karar organı olan Bakanlar Komitesi’nin resmi cevabında, Pamuk davasının düşmesi ve Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında yayınladığı ‘yeni TCK’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde uygulanacağı’ yönündeki sirküler de memnuniyetle karşılandı. Cevapta, yeni yasanın dünya kamuoyunda olduğu gibi Avrupa Konseyi’nde de endişeyle karşılandığı belirtildi ve Türk Adalet Bakanlığı’nın TCK’ya AİHS çerçevesinde yorum getireceği yönündeki açıklaması olumlu bulundu. Bakanlar Komitesi, 301. madde nedeniyle açılan davalarda AİHM kararları çerçevesinde hareket edilmesini isterken, bundan sonraki davaları yakından takip edeceğini vurguladı.