Türkler son hız büyüyor

IMF’nin tahminlerine göre 1995 yılına kıyasla 2007 sonunda, Azerbaycan 9.5, Türkmenistan’da 5.9, Kazakistan’ın 3.9, Türkiye 2.4 kat büyümüş olacak.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, son dönemde ekonomik olarak güçlü bir atılım içinde. Özellikle enerji zengini Türk Cumhuriyetleri, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ciddi büyüme gösteriyor. IMF ve Dünya Bankası verilerinden ve 2007 yılı IMF tahminleri üzerinden yapılan hesaplara göre 1995 yılına kıyasla 2007 sonunda Azerbaycan’ın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 9,5, Türkmenistan’ınki 5,9, Kazakistan’ınki 3,9, Türkiye’ninki 2,4 katına çıkacak. Buna karşılık Kırgızistan’ın GSYİH’sında 1995’e göre yüzde 4,3, Özbekistan’ınkinde yüzde 25 düşüş olacak.

KAZAKİSTAN GEÇECEK

Ayrıca, IMF’in 2007 tahminlerine göre Türkiye’nin 73,9 milyon nüfusu, 5 bin 417 dolar kişi başına geliri, Kazakistan’ın 15,1 milyon nüfus ve 5 bin 592 dolar kişi başına geliri, Azerbaycan’ın 8,6 milyon nüfusu ve 3 bin 862 dolar kişi başına geliri, Türkmenistan’ın 5,2 milyon nüfus ve 4 bin 573 dolar kişi başına geliri olacak. Böylece kişi başına yurtiçi gelirde Kazakistan, Türkiye’yi geride bırakacak.

ORTAKLIĞI ÇOĞALTALIM

Türk-Avrasya İş Konseyleri Başkanı Dr. Tuğrul Erkin, bu ülkeler arasında petrol ve doğalgazı olan Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerin aşırı büyüdüğünü belirtirken, “Geçen yıllarda petrol ve gaz fiyatlarının sürekli yükselmesi onlara yaradı ve bugünkü düzeye geldiler” dedi. Erkin, Türkiye açısından büyüyen ülkelerde yaratılacak fırsatları anlatırken de şöyle konuştu: “Bu ülkelerle olan karşılıklı işbirliğine paralel olarak Türk işadamları, ortak yatırımları artırabilirler. Ülke bazında da yeni yatırımlar için önemli fırsatlar var. Örneğin, turizm ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmak mümkün. Zaten birçok Türk işadamı, Kazaklarla, Azerilerle ve Türkmenlerle farklı yatırımlara imza atarak iş boyutlarını artırıyorlar. Bu ilişkiler sürmeli.” Yine bu ülkelerin ihraç ürünleri arasında pamuk, yün (Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan), altın (Özbekistan, Kırgızistan), et (Kırgızistan) dikkat çekiyor.