Türkler’in yüzde  9’u şeriat istiyor

Dünyanın en önemli kamuoyu araştırma kuruluşu Gallup, “İslam ve demokrasi” konusunda en geniş kapsamlı araştırmayı yaptı.

“Türkiye, Filistin, Mısır ve Lübnan’da dini geçmişe sahip iktidarların oluşması sonrasında İslam ve demokrasinin birbirine uygun olup olmadığını incelemek isteyen” Gallup tarafından Türkiye, Mısır, Lübnan, Bangladeş, İran, Ürdün, Pakistan, Mısır, Endonezya ve Fas’tan oluşan 10 ülkede 100 bin kişiyle yapılan ankete göre, Türkiye’de şeriatın yasalarda bir şekilde yer almasını isteyenlerin oranı yüzde 32 çıktı. “Şeriat tek yasa kaynağı olmalı” diyenlerin oranı yüzde 9 olarak belirlenirken, ankete katılan Türklerin yüzde 11’i bu konuda ’kararsız’kaldı. Türkiye ile ilgili diğer sonuçlar şöyle:

* Türkiye, ankete katılan ülkeler arasında yüzde 57 ile yasalarda şeriat olmasına en çok karşı çıkan ülke.

* Türkiye’de halkın yüzde 88’i anayasada düşünce özgürlüğünün bulunması gerektiğine inanıyor.

* Türkler’in yüzde 86’sı, “Din, günlük hayatımda önemli bir yere sahip” diyor.

* Türkler’in yüzde 24’ü dini liderlerin, anayasa oluşturulması sırasında doğrudan ya da danışman olarak rol alması gerektiğini söylüyor.

* Anketin en önemli sonucu, katılımcıların yüzde 80’inin “Batı medeniyeti” denince akıllarına, ‘politik özgürlük, özgürlük, adil adalet sistemi ve düşünce özgürlüğü’ geldiğini belirtmesi oldu. İslam ve demokrasinin yanyana yaşayabileceğini ve ikisi arasında bir seçim yapmaya gerek olmadığını belirtenler de çoğunlukta. Araştırmada ön plana çıkan ilginç sonuçlar şöyle:

Kadınlar şeriat istiyor
* Zengin ve eğitimli olan Müslümanlar radikal olmaya çok daha yatkın.

* Kadınların çoğunluğu, yasalarda şeriatın mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyor, ancak aynı zamanda kadın haklarına da inanıyor.

* Terörle savaş Müslüman dünyasında radikalleşmeyi artırdı ve Amerikan karşıtlığının çok yüksek seviyelere tırmanmasına sebep oldu.