TÜSİAD Çerçeve Belgesi

TÜSİAD Çerçeve Belgesi: "2009 yılından itibaren elektrik ihtiyacı karşılanamayacak".

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ”Enerji Piyasalarının Liberalleşmesi” konulu arama konferansı çerçeve belgesinde; enerjide, kamu ve özel sektöre ait yatırımların yeterli düzeyde gerçekleşmemiş olmasına bağlı olarak, sistem yedeklerinin arz güvenliğini tehdit edecek şekilde azalmış durumda olduğu ifade edilerek, 2009 yılından itibaren oluşacak elektrik ihtiyacının karşılanamayacağı belirtildi.
Konferansa TÜSİAD’ın sunduğu çerçeve belgesinde, enerji alanında atılması gereken adımlarda geç kalındığı vurgulandı. Bu nedenle 2007 yılından itibaren sanayi başta olmak üzere elektrik enerjisi temininde sorunların yaşanacağı belirtildi.
Çerçeve belgesinde, enerjide, kamu ve özel sektöre ait yatırımların yeterli düzeyde gerçekleşmemiş olması nedeniyle sistem yedeklerinin arz güvenliğini tehdit edecek şekilde azaldığı anlatıldı. Belgede Türkiye’nin 2009 yılından itibaren oluşacak elektrik ihtiyacını karşılayamayacağı kaydedilirken, doğal gaz miktarının artırılması, hidroelektrik santrallerinin zamanında devreye alınmaması durumunda açığın 2009’dan önce de ortaya çıkabileceği açıklandı.
Belgede, nükleer enerji santrali kurulmasıyla ilgili karar; gecikmiş, fakat olumlu bir adım olarak değerlendirilirken,Türkiye’nin, enerji kaynaklarını çoğaltmak için nükleer santrallerin kurulmasında kamu özel ortaklığının gündeme getirildiği, ancak bu modelin geliştirilmesi ve uygulanması hususunda somut bir gelişme yapılmadığı ifade edildi.
Belgede, Türkiye’de, enerji piyasalarının serbestleştirilmesi konusunda konulan hedeflerden uzak kalındığı ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilen Özelleştirme Stratejisi Belgesi’nin de hayata geçirilmesinde büyük gecikmeler yaşandığı açıklandı.
Türkiye’nin olası enerji darboğazına ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alması gerektiği belirtilen belgede, arz çeşitlendirilmesinin, enerji kaynakları ile ithalat yapılan ülkelerin payları açısından önemli olduğu vurgulandı. Türkiye’nin de AB ülkeleri gibi arz güvenliği için içeride ve dışarıda enerji kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda olduğu dile getirilirken belgede şunlara yer verildi:
“Türkiye, Bakü Ceyhan petrol boru hattının tamamlanmasından sonra Nabucco Doğal Gaz Projesi ve Doğu Avrupa Gaz Ringi projelerinin hayata geçirilmesiyle doğal gaz ve petrol alımlarında var olan dış enerji kaynakların çeşitlendirmeyi amaçlamakta. Uluslararası arenada doğu batı enerji koridorunun bir parçası olmak Türkiye’nin en önemli stratejilerinden biri.”