‘Tutanağı göndermeseydik suç olurdu’

Komisyon Başkanı Sıvacıoğlu: "Tutanağı göndermeseydik suç olurdu"

TBMM Şemdinli Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, komisyona bilgi veren işadamı Mehmet Ali Altındağ’ın ifadesinin Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi konusunda, “Savcılıkça istenen bu tutanağın gönderilmemesi halinde, yargı faaliyetine engel olma, adaleti geciktirme gibi bir durumla karşı karşıya kalınırdı. Bu durumda yargının faaliyetlerini yürütebilmesine, adaleti yerine getirmesine engel olunurdu ki, esas suç olan bu olurdu” diye konuştu.
TBMM’de AK Partili komisyon üyeleri Enver Yılmaz ve Ayhan Sefer Üstün ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Musa Sıvacıoğlu, son zamanlarda medyada Mehmet Ali Altındağ’ın ifadesinin gizlilik içinde, yasalara aykırı bir şekilde Savcılığa gönderildiğine ilişkin haberlerin yer aldığını ifade etti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 16 Şubat 2006 tarihli ‘tutuklu-acil’ kaydı ile komisyondan Mehmet Ali Altındağ’ın ifadesini istediğini, Komisyon Başkanı olarak kendisinin de bu resmi yazıya 20 Şubat 2006 tarihinde cevap verdiğini belirten Sıvacıoğlu, “İddianame incelendiğinde tahkikatı yürüten savcının iş adamını dinlediği ve komisyonumuzdan celbedilen ifadenin bir kısmını da delil olarak kullandığı anlaşılmaktadır” dedi.

İddianamenin ikinci sayfasında yer alan ‘deliller’ bölümünde iddianameye dayanak olan delillerin “Şüpheli, mağdur, tanık ve şikayetçi beyanları, ekspertiz raporları, inceleme ve keşif tutanağı, ihbar dilekçeleri, telefon kayıtları, nüfus ve sabıka kayıtları ile tüm dosya kapsamı” şeklinde sıralandığını vurgulayan Sıvacıoğlu, “Savcının, komisyonumuzca bu tutanak gönderilmese bile iddianamesini düzenleyebileceği hususu karşısında, sadece komisyonun gönderdiği ifade ön plana çıkartılarak TBMM’nin iradesine göre kurulan komisyonumuzun töhmet altına sokulmasına anlam verilememektedir” şeklinde konuştu.

CMK’nın 160 ve 161. maddelerine göre Cumhuriyet Savcısı’nın olay gerçekleşir gerçekleşmez kamu davası açmaya yer olup olmadığını tespit için hemen araştırmaya başlayabileceğini, Savcının bilgi edinmesine ilişkin diğer madde ve fıkralar gözönüne alındığında komisyonun istenilen tutanağı göndermesinin bir zorunluluk olduğunun anlaşılacağını dile getiren Musa Sıvacıoğlu, “Savcılıkça istenen bu tutanağın gönderilmemesi durumunda yargı faaliyetine engel olma, adaleti geciktirme gibi bir durumla karşı karşıya kalınırdı. Bu durumda yargının faaliyetlerini yürütebilmesine, adaleti yerine getirmemesine engel olunurdu ki, esas suç olan bu olurdu” diye konuştu.

Komisyon Başkanı’nın diğer üyelerin haberi olmadan, TBMM Başkanlığını aracı yapmadan doğrudan bu ifadeyi savcılığa gönderme yetkisi olup olmadığına ilişkin tartışmalara da değinen Sıvacıoğlu, araştırma komisyonlarının Meclis Başkanlığı’nı aracı yapmadan yazışma yapabileceğini belirterek, ifadenin savcılığa gönderilmesinde herhangi bir usul hatası bulunmadığını kaydetti.

Bir gazetecinin, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in ‘Şemdinli Komisyonu yanlış’ şeklindeki ifadesini hatırlatarak, komisyonun çalışmalarını tamamlayıp tamamlamayacağını sorması üzerine Musa Sıvacıoğlu, komisyonun bir aylık ek süre aldığını ve çalışmalarını 7 Nisan tarihinde bitirerek bir rapor hazırlayacağını söyledi. “Bu rapor yargıya müdahale anlamına gelmez mi?” şeklindeki bir soruya Sıvacıoğlu, “Hayır gelmez” cevabını verdi.

Savcının neden sadece Mehmet Ali Altındağ’ın ifadesini istediğinin sorulması üzerine Musa Sıvacıoğlu, “Bu savcının bileceği iş” dedi. Sıvacıoğlu, bir soru üzerine iddianameyi hazırlayan savcıyı komisyona çağırmak gibi bir kararlarının olmadığını bildirdi.