Tütün ikramiyeleri ödeniyor

Harp malulü, şehit dul ve yetimlerinin 2006 yılına ait tütün ikramiyeleri, 18 Ocak'tan itibaren ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tütün ikramiyesi, Emekli Sandığından aylık alan ”harp malulleri” ile ”şehit dul ve yetimlerine, barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malülü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekatı gerektiren iç tedip hareketlerinin veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesiriyle vazife malulü sayılan Jandarma ve Emniyet mensuplarıyla, belirtilen görevlerin ifası sırasında ölenlerin dul ve yetimlerine” verilecek.

Kurum, uygulama kapsamında 38 bin 855 hak sahibine toplam 40 milyon 451 bin 510,64 YTL ödemede bulunacak. 18 Ocak’tan itibaren hak sahiplerinin aylık aldıkları banka şubelerindeki hesapları ile PTT merkezleri kanalıyla ödenecek tütün ikramiye tutarları, maluliyet derecelerine göre şöyle olacak:

Maluliyet dereceleri İkramiye Tutarı (YTL)

1. derece malüllere 1.879,40
2. derece malüller 1.691,46
3. derece malüller 1.456,54
4. derece malüller 1.315,58
5. derece malüller 1.174,63
6. derece malüller 1.033,67