Ücretli çalışanlar beyanname verecek mi?

Hükümet, Maliye'nin taslağımı kabul ederse memurlar beyanname gösterecek.

<p>
<linkz><linkz><linkz><linkz></linkz></linkz></linkz></linkz></p>
<p>
Milyonlarca &ccedil;alışan sağlık ve eğitim gibi bir&ccedil;ok giderini vergiden d&uuml;şebilecek.<br />
<br />
Maliye Bakanlığı hem vergi adaletini sağlamak hem kayıt dışılığı ciddi &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltmak amacıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi&rsquo;nde k&ouml;kl&uuml; değişiklikler hazırladı.<br />
<br />
BUG&Uuml;N&rsquo;&uuml;n edindiği bilgilere g&ouml;re Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi&#39;nin birleştiren yeni vergi reformu taslağında &uuml;cretliler dahil herkesin beyanname vermesini &ouml;ng&ouml;ren bir sistem &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.<br />
<br />
Yeni d&uuml;zenlemenin teknik detayları ABD, Fransa, Japonya, İtalya ve İngiltere gibi &uuml;lke &ouml;rnekleri incelenerek hazırlandı. Sistem toplam 16 milyon 242 bin &ccedil;alışanı kapsayacak.<br />
<br />
Son karar h&uuml;k&uuml;metin</p>
<p>
Teknik hazırlığı b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de tamamlanan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu&rsquo;nda g&ouml;r&uuml;ş&uuml;len taslak, onay i&ccedil;in Bakanlar Kurulu&rsquo;na sunulacak.<br />
<br />
Bakanlar Kurulu&rsquo;nun &uuml;cretli &ccedil;alışanları beyanname kapsamına alan b&ouml;l&uuml;m&uuml; uygun bulmaması halinde, mevcut sistemin devamını &ouml;ng&ouml;ren alternatif d&uuml;zenlemeyle tasarıya son şekli verilecek.<br />
<br />
İşte yeni sistem:</p>
<p>
Yıl sonunda beyanname</p>
<p>
Memurlar dahil b&uuml;t&uuml;n &ccedil;alışanlar, tıpkı serbest meslek kazancı elde edenler ya da gayrimenkul&uuml;n&uuml; kiraya verenler gibi yıllık kazan&ccedil;ları &uuml;zerinden yıl sonunda beyanname verecekler. Bununla birlikte t&uuml;m &ccedil;alışanlar her ay elde ettikleri &uuml;cret, maaş ya da yevmiyeleri &uuml;zerinden aylık kazan&ccedil;ları oranında peşin vergi &ouml;demeye devam edecekler. &Ouml;denen bu vergiler daha sonra yıllık vergiden d&uuml;ş&uuml;lecek.<br />
<br />
&Uuml;cret dışı gelir kapsamda</p>
<p>
&Uuml;cretliler yıl sonunda Maliye&rsquo;ye beyanname vererek ger&ccedil;ek kazan&ccedil; ve giderlerini beyan edecekler. Beyanname i&ccedil;erisinde bir yıl i&ccedil;erisinde elde edilen &uuml;cret vemaaş gibi &ccedil;alışma karşılığı elde edilen aylık kazan&ccedil;lar ile yan &ouml;deme ve diğer kazan&ccedil;ların t&uuml;m&uuml; &lsquo;gelir&rsquo; olarak yazılacak.<br />
<br />
Eğitim sağlık gibi harcamalar dahil<br />
<br />
Beyannamenin &lsquo;gider&rsquo; b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne ise kazan&ccedil;ların elde edilmesi i&ccedil;in yapılan harcama ve masraflar, eğitim, sağlık, kira, ev i&ccedil;in yapılan enerji tasarrufu ve &ccedil;evre yararına harcamalar gibi kişisel ve aile harcamaları ile yasalar kapsamında yapılan bağışlar yazılacak.<br />
<br />
Yıl i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekleştirilen t&uuml;m bu gider ve harcamalar belli oranlarda vergi matrahından d&uuml;ş&uuml;lecek. Ayrıca istisna ve muafiyetler de vergi matrahını d&uuml;ş&uuml;rerek &ouml;denecek vergiyi azaltacak. &Uuml;cretliler t&uuml;m bunların yanı sıra bekar, evli ve &ccedil;ocuk sayısına g&ouml;re asgari ge&ccedil;im indirimlerinden yararlandırılacak.<br />
<br />
Vergi oranları %15-35 arası<br />
<br />
Yıl i&ccedil;erisinde elde edilen gelirlerden giderler d&uuml;şt&uuml;kten sonra geriye kalan gelir &ccedil;alışanların vergi matrahını oluşturacak. Bu gelir, belirlenen gelir dilimlerine g&ouml;re y&uuml;zde 15&rsquo;ten y&uuml;zde 35&rsquo;e kadar değişen oranlarda vergilendirilecek.<br />
<br />
Yıl i&ccedil;erisinde her ay &ouml;denen vergiler, yıl sonunda beyannameyle hesaplanan vergiden d&uuml;ş&uuml;lecek. Eğer &uuml;cretlilerin &ouml;dediği vergi yıl sonunda hesaplananın altında kalmışsa, fark vergi dairelerine yatırılacak. Masraflar ve istisnalarla aylık &ouml;deme, &ouml;denmesi gereken vergiyi aşmışsa, &ccedil;alışanlar iade alacak.<br />
<br />
Hırsızlık bile d&uuml;ş&uuml;l&uuml;yor<br />
<br />
&Uuml;cretlilerin de beyanname sistemine ge&ccedil;mesiyle, &ccedil;alışanlar aleyhine olan vergileme sisteminde adaletin &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de sağlanacağı belirtiliyor. Beyanname sisteminin en yaygın uygulandığı ABD&rsquo;de &ccedil;alışanlar t&uuml;m gelirlerini beyan ederken; tıbbi ve diş tedavi harcamaları, faiz &ouml;demeleri, bağışlar, olağan zararlar, hırsızlık kayıpları, ağa&ccedil;landırma i&ccedil;in yapılan harcamalar ile beyanname hazırlatma &uuml;cretlerini de vergiden d&uuml;şebiliyorlar.<br />
<br />
Belge toplamak şart<br />
<br />
&Uuml;cretliler her harcamanın karşılığında fiş ve fatura toplayacak. Bunu belgelendiremeyen &uuml;cretliler fazladan vergi &ouml;demek zorunda kalacak.<br />
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<linkz><linkz><linkz><linkz></linkz></linkz></linkz></linkz></p>
<p>
&nbsp;</p>