Ülkelerin Kalkınmasında Kadının Rolü

İslam Konferansı Örgütüne Üye Ülkelerin Kalkınmasında Kadının Rolü 1. Bakanlar Konferansı sona erdi.

Dedeman Otel’de gerçekleştirilen konferansın kapanış konuşmasını Kadından Sorumlu Devlet bakanı Nimet Çubukçu gerçekleştirdi. 2 gün boyunca süren konferansta alınan ortak kararlara değinen Çubukçu, “Kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer alması için ortak forum sağlanmış ve kadınların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi vurgulanmıştır.” dedi.

Konferansın üç madde halinde özetlenebileceğini söyleyen Çubukçu, “Birinci madde olarak kadın istihdamının arttırılması ve yoksulluğun önlenmesine ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi. İkinci madde de yerelden ulusala kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı. Üçüncü madde kadınların eğitime katılımı ve erişimlerinin arttırılması yolunda kadınlara daha iyi bir gelecek sağlanması ve kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasıdır.” açıklamasında bulundu.

Özellikle İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin hükümetlerinin somut girişimler yoluyla kadının hayatın her alanında iyileştirilmesi konusunda istekli ve kararlı olmaları gerektiğinin altının çizilğini belirten Çubukçu, “Kadınların ve kız çocuklarının her türlü eğitim olanaklarından yararlanması için şartların oluşturulması kararlaştırılmış ve bu konunda eğitimin kritik önemi tüm katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.” dedi

Çubukçu ayrıca İKÖ bünyesinde bir takip komisyonu kurulması konusunda delegasyonun önerisi olduğunu ve ucu açık hükümet grubu kurulmasının karara bağlandığını söyledi.

Konferansın dönem başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti yaparken, yardımcılığını Tunus Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Malavi ve Filistin devleti üstlendi. Konferansın raportörlüğünü ise Azerbaycan Cumhuriyeti yaptı. İKÖ, kalkınmadaki kadının rolüne ilişkin faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için konferansın her iki senede bir yapılmasını kararlaştırdı.