Unakıtan: ’18 vakıf vergiden muaf’

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 18 vakıfa, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti statüsü verildiğini söyledi.

Bakan Unakıtan, CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in soru öneresini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına yanıtladı.

Unakıtan, Gelir Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, gıda bankacılığı faaliyeti yapacak kurumun dernek veya vakıf olması; tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümler bulunması gerektiğini söyledi.

Unakıtan, kamuya yararlı dernek statüsü verilen dernekler ile Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıfların, vergi ayrıcalıklarından yararlanmaları nedeniyle Maliye Bakanlığı’nca da denetlendiğini ifade etti.

Gıda bankacığı sisteminin, Türkiye’de de vergisel anlamda teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Unakıtan, “Bu uygulamayla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara sağlanan bir vergisel avantaj söz konusu olmayıp, vergi avantajı bağışı yapanlara sağlanmaktadır” dedi.