Unakıtan-Babacan basın toplantısı detayı

Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulamaya geçilen finansal araçlara yüzde 15'lik stopaj uygulamasında revizyona gitti.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mali sistemde yapılan 8 maddelik değişiklikleri açıklayan Unakıtan, 1 Ocak 2006 tarihinde uygulanan finansal araçlara yüzde 15’lik stopaj uygulamasında, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların Türkiye’den elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanan stopaj oranının sıfırlandığını açıkladı. Bu yatırımcıların Eurobondlarda uygulanan stopaj sisteminde olduğu gibi yurtiçi yerleşik yatırımcılara satılmasından elde edilen kazanlar için beyanname verilmeyeceğini ifade eden Unakıtan revizyona ilişken şu açıklamayı yaptı: “Yurtiçinde yerleşik yatırımcılar bakımından da stopaj oranını yeniden düzenlemeye karar verdik. Bunun için yasa maddesi ile Bakanlar Kurulu’nda yetki almayı öngörüyoruz. Bu yetki çerçevesinde stopaj oranını, devlet iç borçlanma senetlerinden, özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinden ve hisse senetlerinin alım-satımından elde edilen kazançlardan yüzde 10 olarak değiştireceğiz.

Yatırım fon ve ortaklarının vergilenmesinde mevcut sistemi değiştiriyoruz. Yeni sistemde fon ve ortaklık bünyesinde vergileme yerine yatırımcılar nezdinde yüzde 10 oranında stopaj yapılacaktır. Hisse senetlerindeki uygulamaya paralel olarak da, portföyün en az yüzde 51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların katılma belgelerinde 1 yıldan daha fazla süreyle elde tutulanlar için her hangi bir stopaj yapılmayacaktır. Mevzuat ve repoda eskiden olduğu gibi stopaj uygulaması yüzde 15 olarak devam edecektir. 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinde eski sitem aynen devam edecektir. Bu tarihten sonra ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ile iktisap edilen diğer menkul kıymetlerden bu kanunun yayımı tarihinden sonra elde edilen kazançlarda da yeni oranlar geçerli olacaktır.

Gerçek kişiler hariç vadeli işlem obsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar 2006 yılı için stopaj kapsamı dışında bulunmaktıydı. Bu uygulama sürekli hale getirilmektedir.”

Unakıtan düzenlemeye ilişkin yasa değişikliğinin en kısa sürede TBMM’ye sunulacağını, Meclis tatile girmeden önce de yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.