Unakıtan gensorunun görüşülmesine başlandı!

CHP'nin, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında Galataport ihalesi ve mal bildirimiyle ilgili verdiği gensoru önergesinin ön görüşmesi TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

CHP, “Galataport ihalesi ve mal bildirimi-banka hesapları konularında görevini kötüye kullandığı”, “ihaleye fesat karıştırdığı”, “ticari sır ve bankacılık sırrı kurallarını ihlal ettiği”, “kişi ve kurumlara yönelik iftirada bulunduğu”, “suç uydurduğu, görevini, kamu gücünü ve yetkisini, siyasi ve kişisel sebeplerle sorumsuz şekilde kötüye kullandığı, bu suretle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği” gerekçesiyle, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gensoru önergesi vermişti.

Ön görüşmeler sonunda önergenin gündeme alınmasının kabul edilmesi için oturuma katılan üyelerin yarısından bir fazlasının kabul oyu vermesi gerekiyor. Önergenin kabul edilmesi halinde, gensorunun görüşüleceği gün de belirlenecek.

Gensoru görüşmeleri, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak 2 gün geçmedikçe yapılamıyor ve 7 günden sonraya da bırakılamıyor. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulu’nun güven isteği, içtüzüğe göre 1 tam gün geçtikten sonra oylanabiliyor. Bakanlar Kurulu’nun veya bir Bakan’ın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (276) mümkün olabiliyor.