Üniversiteli internete güveniyor

Konya'da yapılan bir araştırma, üniversite öğrencilerinin medya araçları arasında en fazla internete güvendiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin yüzde 34.8’i okuma, yüzde 16’sı müzik, yüzde 15’i televizyon, gazete ve dergi gibi medya iletişim araçları, diğerleri de oyun, spor ve sohbet gibi aktivitelerle boş zamanlarını değerlendiriyor.

Üniversite öğrencileri medyayı, farklı amaçlar için kullanıyor. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 73.3’ü medyadan haber ve bilgi almak, yüzde 13.7’si eğlenmek, yüzde 7.5’i toplumsal ortama katılmak geri kalanı da vakit geçirmek için yararlanıyor.

Öğrenciler haber ve bilgi almak için tercih ettikleri medya araçlarından en fazla internete güveniyor. Güvenirlilik çalışmasında üniversite öğrencilerinin yüzde 28’inin internet, yüzde 14.3’nün yüz yüze iletişim, yüzde 13’ünün televizyon, yüzde 12.8’inin gazete, yüzde 10.8’nin dergi, yüzde 8.5’nin ise radyoya güvendiği ortaya çıktı.

İnternete güvenin bu kadar yüksek olmasına karşın öğrencilerin, kolay olması nedeniyle günlük hayatta bilgilendirme araçlarından genellikle televizyonu tercih ettiği görülüyor. Araştırmada, günlük hayatta iletişim aracı olarak üniversite öğrencilerinin yüzde 55.5’nin televizyon, yüzde 24.7’sinin gazete, yüzde 6.5’nin yüz yüze iletişim, yüzde 6.3’ünün radyo, yüzde 5.8’nin internet ve yüzde 1.2’sinin ise dergiyi tercih ettiği belirlendi.