Üst Kurul’dan spor programlarına müeyyide

RTÜK, TV'deki iki spor programına idari ceza parası verdiğini açıkladı.

<p>
Radyo ve Televizyon &Uuml;st Kurulu (RT&Uuml;K), 18 Kasım&#39;da yayınladığı Beyaz Futbol programı nedeniyle Beyaz TV&#39;ye ve 4 Kasım&#39;da yayınladığı Telegol programı nedeniyle TV 8&#39;e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.<br />
<br />
&Uuml;st Kurul&#39;dan yapılan yazılı a&ccedil;ıklamada, son d&ouml;nemde spor haberciliği ve yorumculuğunun bazı spor programlarında yayın ilkelerini ihlal edecek şekilde yapıldığı ve bu değerlendirmeler ışığında uzmanlarca raporlar d&uuml;zenlendiği belirtildi. D&uuml;zenlenen raporların &Uuml;st Kurul&#39;un 27 Kasım tarihli toplantısında ele alındığı belirtilerek, &quot;Toplantı sonucunda, 18 Kasım 2012 tarihinde yayınladığı Beyaz Futbol programı nedeniyle Beyaz TV&#39;ye ve 4 Kasım 2012 tarihinde yayınladığı Telegol programı nedeniyle TV8&#39;e 6112 Sayılı Yasanın &#39;Yayın Hizmeti İlkeleri&#39; başlıklı, &#39;Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri insan onuruna ve &ouml;zel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları &ouml;tesinde k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;ş&uuml;r&uuml;c&uuml;, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler i&ccedil;eremez&#39; şeklindeki 8/1-&ccedil; maddesini ihlal ettikleri gerek&ccedil;esiyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.&quot; denildi.<br />
<br />
A&ccedil;ıklamada ayrıca 6112 Sayılı Yasanın 8/1-m maddesindeki, &#39;Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri, T&uuml;rk&ccedil;enin, &ouml;zellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, g&uuml;zel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin d&uuml;zeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez&#39; h&uuml;km&uuml;n&uuml;n ihlal edildiği gerek&ccedil;esiyle 30 Eyl&uuml;l, 28 Ekim ve 18 Kasım 2012 tarihlerinde yayınladığı Telegol programları nedeniyle TV8&#39;e m&uuml;eyyide uygulanmasına karar verildiği bildirildi.</p>