Uyum sınavı mart ayında başlıyor

Hollanda azınlıklar ve uyum bakanı Rita Verdonk'un parlamentoya sunduğu entegrasyonu planı çerçevesindeki kararlar birer birer uygulanmaya başlanılıyor.

Hükümetin sınavın uygulaması ve giderleri konusunda 53 milyon para ayırdığı belirtildi. Sınav parlamento ve senato tarafından onaylanmıştı. Hollanda meclisinin büyük bir çoğunluğunun bu konu ile ilgili yasanın biran önce başlatılması yönünde ortak bir fikirde oldukları açıklandı.
Mart ayında başlayacak yurt dışında sınav yasası gereğince, Hollanda’ya yeni gelen yabancıların Hollanda’ya gelmeden önce bağlı bulundukları başkonsolosluk veya Hollanda büyükelçiliği aracılığı ile gerekli sınav evraklarını temin edebilecekler. Yurt dışında sınav kararının mart ayında başlaması çeşitli tepkilere neden oldu. Güney Hollanda Eyalet Meclisi üyesi Resul Özdemir, kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Resul Özdemir, ”Alt yapısı hazırlanmadan yürürlüğe girecek bu sınav çok büyük sıkıntılar doğuracak. Ankara antlaşması gereğince uygulanan sınav bence AB yasalarına aykırı olabilir. Yılın politikacısı seçilen Bayan Rita Verdonk bu konuyu iyi düşündü mü. Farzedelim ki Türkiye’den buraya gelecek kişi nasıl bir sınava tabi tutulacak. Doğudaki lehçe ile batıdaki lehçe çok farklı. İnsanları bu sınav bence sınıflara ayıracak. Bu da tehlikeli bir sonuç doğurabilir. Uygulamaya konulan yasalar kişi hak ve özgürlüklerine aykırı. Çifte vatandaşlık iptali, Antilli asıllı gençlerin ülkelerine geri gönderilmesi, yıllardır bu ülkede yaşayan azınlıklara uyum zorunluluğu bunlardan sadece bir kaçı. Bu şekilde yabancılara yönelik olumsuz kamuoyu oluşturuluyor. Yasayı destekleyenler hukuksal engellere rağmen palanlarında ısrar ediyor.” dedi.
Eyalet meclis üyesi Resul Özdemir, “Burada yabancılar konusunda fikir beyan edilirken onların görmezcilikten gelinmesine bir anlam veremiyorum. Oysa bu sınav konusunda Türk uzman kişilerin fikride alınmalı idi. Türkler açısından bakacak olursak bu ülkeye enfazla katkısı olan ve enfazla yatırımı yapan Türk iş adamları ve Türk insanıdır. Madem bazı yasalar hazırlanıyorsa Hollanda’ya büyük faydaları bulunan insanların bir önceliği olması lazım.” diye konuştu.