Vekillere performansa göre maaş teklifi

Hükümetin kamu görevlilerinin maaşlarını belirlemek için hayata geçirmeyi düşündüğü ‘performans kriterleri’nin bir benzeri milletvekilleri için de gündeme geldi.

Teklif kabul edilirse, vekiller parmak izi ve şifre ile çalışan turnikelerden geçtikten sonra Genel Kurul salonuna girebilecek. Meclis çalışmalarına katılmayan vekillerin maaşı kesilecek.

AK Partili Atilla Başoğlu’nun kısaca ‘vekilmetre’ diye anılan projesi bir ilk niteliği taşıyor. Başoğlu, milletvekillerinin ‘çalıştığı kadar maaş’ almasını öngören teklifini partisinin Meclis yönetimine sundu. Başoğlu’nun teklifi, 3671 sayılı ‘TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1’inci fıkrasının değiştirilmesini öngörüyor. Teklifin özünü vekillerin Genel Kurul çalışmalarına katılımı oranında maaş alması oluşturuyor. Bunun için de bazı teknik düzenlemeler getiriliyor. Buna göre, iktidar ve muhalefet kulislerinden Genel Kurul salonuna açılan kapıya turnikeler yerleştirilecek. Turnikeler vekillerin parmak izi ve her birine verilecek şifrelerle çalışacak. Turnikeden geçerek Meclis Genel Kurulu salonuna girecek milletvekilleri için oylama yapılması zorunluluğu da ortadan kalkacak. İçerideki milletvekili sayısı otomatik olarak Meclis’i yöneten başkan vekilinin ekranından görülecek. Şu anda üç ayda bir sabit ücret alan vekiller, bu sistemle çalışmalara katıldığı süre kadar maaş alacak. Mazeretli olanlar ile Meclis’in çalışması sırasında komisyonlarda bulunanlardan kesinti yapılmayacak. Milletvekili maaşları, Genel Kurul’da bulunduğu sürenin (dakika), Genel Kurul’un toplam çalışma süresine bölünmesi ile elde edilen katsayının, brüt maaşla çarpılması ile hesaplanacak. Hazırladığı kanun teklifi hakkında bilgi veren Başoğlu, devlet memurları için öngörülen sistemin ‘millet memuru’ olan vekiller için de düşünülmesi gerektiğini savundu. Milletvekilleri için performans kriterinin Meclis İç Tüzüğü hükümlerinde belirtilen ‘yasama ve denetleme’ görevleri olduğunun altını çizen Başoğlu, “Böylece AB uyum süreci çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen e-devlet projesine ilk olarak TBMM çatısı altında başlanmış olacak. Milletvekilleri daha verimli çalışacak. Yoklama için kaybolan zaman verimli çalışmada değerlendirilecek.”

Milletvekillerinin devamsızlığı Meclis İçtüzüğü’nün 138. maddesinde yer alıyor. İçtüzüğe göre, bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim katılmazsa Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderiliyor. Karma komisyon, bu milletvekilinin dokunulmazlığına ilişkin rapor hazırlıyor. Rapor sonucu Meclis Genel Kurulu devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine salt çoğunluk oyuyla karar verebiliyor. Bir yasama yılında özürsüz ve izinsiz olarak 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin ise yolluklarının üç aylığı kesiliyor.