Vergi borçluları açıklanıyor

Her bir vergi dairesine 125 bin YTL ve üzerinde borcu bulunan mükelleflerin listeleri, yurt genelinde vergi dairelerine asıldı.

2006 yılı vergi borçluları için liste hazırlanırken 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2006’ya kadar ödenmeyen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2005-31 Mayıs 2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar esas alındı.

Listelerde, her bir vergi dairesine 125 bin YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler yer alıyor.

Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan vergi ve cezalar ile Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup başvuruları kabul edilen belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin, vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçları ise liste kapsamında bulunmuyor.