Vergi gelirleri katlandı!

Mükellefin vergisini İnternet üzerinden ödemesine imkan veren e-beyanname, maliyenin yükünü büyük ölçüde hafifletti. Vergi dairelerinde çalışan memurlar yoğunluktan kurtulup sahaya inme fırsatı bulurken, mükellefin de kuyruk çilesi sona erdi.

Mükellefe vergi bilincini anlatmak ve vergi gelirlerini artırmak için mükellef odaklı vergi anlayışı başlatıldı. Kendi işyerinde ziyaret edilen mükelleften doğru beyanda bulunması istendi. Gelirler Genel Müdürlüğü Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Grup Başkanı Mustafa Erdin, e-beyanname verme oranının yüzde 75’i bulduğunu kaydediyor. Bu arada boşalan memurların yaptığı denetim ve esnafla sıcak temas çalışmaları olumlu sonuç verdi. Vergi tahsilatlarında ciddi artışlar sağlandı.

Maliye Bakanlığı’nın en önemli yeniliklerden birisi olan e-beyanname, 29 Vergi Dairesi Başkanlıkları’nın yanı sıra diğer bir çok ilde uygulanıyor. 01 Ekim 2004 tarihi itibariyle başlayan e-beyanname, vergi toplama maliyetlerini azaltırken, mükellefe zaman ve emekten tasarruf sağlayarak hızlı ve verimli hizmet sunuyor. E-beyanname, ayrıca kayıtdışı ekonominin azalmasına büyük fayda sağlıyor. E-devlet projesi kapsamında hayata geçirilen e-beyanname ile tüm bildirim ve beyannamelerin elektronik ortama alınması, zaman, emek ve paradan tasarruf edilerek vergi denetimlerinde etkinliği sağlıyor. Gelirler Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Mustafa Erdin, vergi dairelerinin yükünün hafiflemesi sonucu geçen yıl mükellef odaklı vergi anlayışını başlattıklarını bildiriyor. Bu kapsamda mükellefi ziyaret ederek vergi kanunlarına uymayı teşvik edici girişimlerde bulunduklarını ifade eden Erdin, “Bu tür çalışmalar hedeflerimizi yakalamada yardımcı oluyor. Kayıt dışı ile mücadelemizi anlatarak durumlarını soruyoruz. Gösterdiğimiz sıcak ilgi sonucunda doğru beyanname verme oranı artıyor. Denetim silahını en son kullanmaya gayret gösteriyoruz.” diye konuşuyor.

Antalya Vergi Dairesi, e-beyanname oranı yüzde 85’i bulunca personeli mükellefi ziyarete gönderiyor. Adana Vergi Dairesi de benzer uygulamalarda bulunuyor. Adana Vergi Dairesi Başkanı Fatih Acar, vergisini İnternet üzerinden ödeyenlerin oranı yüzde 70’i bulduğunu belirtiyor. Bu iki kurum e-beyannamenin yüksek oranda gerçekleşmesi sonucu mükellef odaklı vergi anlayışına ağırlık verdi. Boşta kalan personeli mükellefi ziyarete gönderince tahsilatlarında da büyük artışlar meydana geldi.

Yeni uygulama çerçevesinde Antalya Vergi Dairesi, basit usule tabi 25 bin mükellefini tek tek ziyaret ederek tahsilatını 4 kat arttırdı. Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, yapılan ziyaretler neticesinde 2004 yılında 1 milyon YTL olan tahsilatını geçen yıl 4,5 milyon YTL’ye çıkardıkların kaydediyor. Mükellefe giderken ‘hem ziyaret hem ticaret’ mantığı içerisinde olduklarını ifade eden Sütçü, “Basit usulde bir mükellefimiz sıfır beyan ediyorsa, zarar gösteriyorsa veya geçen yılın altında beyanı varsa bunların kazanıp kazanmadığını görmek için sık sık ziyaret ediyoruz. Bu çerçevede 2005 yılında 25 bin mükellefimizin hepsinin kapısını çaldık.” şeklinde konuşuyor.

Ziyaretlerin mükellefler tarafından çoğu zaman şaşkınlıkla karşılandığını anlatan Sütçü, bundan sonra vergi takibini iş oluşurken yapacaklarını bildirerek şöyle konuşuyor: “Vergi dairesinde oturarak inceleme zamanı geçti. E-beyanname ile kurumlarda işler azaldı. Cari denetimlerimizi bundan sonra kasalarda yapacağız. Hasılat tespitine ağırlık vereceğiz. ‘Gideceğiz arkadaş dün ne kazandın, bu gün ne kazandın’ diyeceğiz. Düşük beyan verenlerin kazanıp kazanmadığını tepsi etmek için kasalarında zaman zaman bekleyeceğiz.”

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı da, ziyaretlerle vergi gelirlerini arttıran bir başka kurum. Daire Başkanı Fatih Acar, Adana’da da benzer uygulamalar yaptıklarını anlatıyor. Geçen yıl düşük beyan veren 10 bin mükellefi tek tek ziyaret ettiklerini belirten Acar, geri kalanlara da mektup yazarak doğru beyan vermelerini istediklerini dile getiriyor. Acar, sivil toplum kuruluşları, meslek ve ticaret odalarına yaptıkları ziyaretlerin vergi gelirlerini nasıl arttırdığını şöyle anlatıyor: “Son 3 yıllık mükelleflerin beyanlarını değerlendirmeye aldık. Beyanı düşük mükelleflerle bire bir temasa geçtik. Yaptığımız bu uygulamadan önemli sonuçlar elde ettik. Çalışmalar neticesinde, normal beyana dayanan gelir vergisinde yüzde 45, basit usulde yüzde 97, kurumlar vergisinde de yüzde 97 oranında artışlar sağladık. Basit usuldeki gelirlerimiz 2004’te 1,6 milyon YTL iken 2005 yılında 3,15 milyon YTL’ye çıktı. Gelir vergisinde, 44,5 milyon YTL’den 65 milyon YTL’ye, kurumlar vergisinde ise, 48 milyon YTL’den 95 milyon YTL’ye yükseldi.”