Vergi iadesinde 2006 tarifesi belli oldu

ÜCRETLİLERE vergi iadesi olarak bilinen ‘vergi indirimi’ uygulamasına esas alınacak 2006 yılı tarifesi belli oldu. Tarifenin ve gelir vergisi ile ilgili diğer düzenlemelerin, önümüzdeki hafta, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile açıklanması bekleniyor.

Buna göre, işçi ve memurların vergilendirilmesinde, bunların, 2006 yılında kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının, yıllık toplam tutarının;

– 3.600 YTL’ye kadar olan kısmı için yüzde 8’i,

– 7.200 YTL’sinin 3.600 YTL’si için yüzde 8’i, aşan kısmı için yüzde 6’sı,

– 7.200 YTL’den fazlasının, 7.200 YTL’si için yüzde 7’si, aşan kısmı için yüzde 4’ü,

oranında vergi indirimi yapılacak. Bu indirim, işçi ve memurun, 2007 yılında ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilecek ya da işveren aracılığı ile kendisine nakden iade edilecek.

SAKATLIK İNDİRİMİ

Sakat olan işçi ve memurların, ücretlerinin belli bir kısmı gelir vergisine tabi olmayacak. Buna göre, 2006 yılında;

– Birinci derece sakat olanlarda aylık 530 YTL,

– İkinci derece sakat olanlarda aylık 265 YTL,

– Üçüncü derece sakat olanlarda aylık 133 YTL,

gelir vergisinden müstesna olacak.

İŞÇİLERİN YEMEK PARASI

İşverenlerce, işyeri dışında kalan yerlerde işçilere yemek verilmesi durumunda, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, günlük yemek bedelinin 8,25 YTL’si (KDV hariç) gelir vergisinden müstesna tutulacak.

KONUT KİRALARI

Konut kira gelirlerine 2005 yılında uygulanan 2.000 YTL’lik istisna, 2006 yılı için 2.200 YTL’ye yükseltiliyor.

Buna göre, 2006 yılında, 2.200 YTL’yi aşan yıllık konut kira gelirleri, beyan edilip gelir vergisi ödenecek. 2.200 YTL’lik istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar (örneğin bakkal, konfeksiyoncu, lokantacı, mobilyacı, doktor ve avukat gibi kişiler) yararlanamayacak.

BEYANNAME SINIRI

Vergi kesintisine ya da istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin, beyanname verme sınırı 2006 yılı gelirleri için 875 YTL olarak belirlendi.

Buna göre, 2006 yılında örneğin 800 YTL ‘alacak faizi’ ya da ‘offshore hesap’ faiz geliri elde eden bir kişi, bu gelirini beyan etmeyecek. 875 YTL’yi aşıyorsa beyan edecek.

YATIRIM İNDİRİMİ VE TARİFE

Kaldırılacağı açıklanan yatırım indirimi ile ilgili olarak, nasıl bir düzenleme yapılacağı, şu anda net olarak belli değil. Gelir Vergisi tarifesi de henüz netleşmiş değil.

Yatırım indirimi ve gelir vergisi tarifesi ile ilgili çalışmalar henüz devam ediyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler, yıl sonuna kadar çıkması beklenen bir yasa ile yapılacak.

NOT : Bugün için duyurduğumuz ‘2006 yılı vergileriyle ilgili bazı ince noktalar’ı Cumartesi günü ele alacağız.