Vergi kaçağında kişi başın 17 bin TL düşüyor

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun 2009 yılında gerçekleştirdiği vergi denetimlerinde mükellef başına ortalama 17 milyon 252 bin 334 lira kaçak bulundu.

AA muhabirinin Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Hadi Ekinci’den aldığı bilgiye göre, hesap uzmanları risk analiz sonuçlarından da yararlanarak geçen yıl turne ve sektör denetimleriyle 812 mükellefi incelemeye aldı. Bunların 521’ini kurumlar vergisi, 432’sini KDV, 196’sını gelir vergisi, 105’ini veraset ve intikal vergisi, 374’ünü geçici vergi, 58’ini damga vergisi, 7’sini özel tüketim vergisi, 7’sini banka ve sigorta muameleleri vergisi, 31’ini de diğer vergi mükellefleri oluşturdu.

Denetimlerde düzenlenen rapor sayısı da 2 bin 538 olarak belirlendi.

Vergi denetimine tabi tutulan 812 mükellef, devlete 72 milyar 376 milyon 81 bin 223 lira gelir beyan etti. Buna karşılık mükellefler, 14 milyar 8 milyon 895 bin 515 lirayı devletten kaçırdı. Böylece mükellef başına ortalama 17 milyon 252 bin lira gelir kaçağı ile karşı karşıya kalındı.

EN FAZLA KAÇAK DAMGA PULU VE ŞİRKETLERDE

Hesap uzmanlarının vergi inceleme sonuçlarına göre, en fazla kaçak damga vergisi ve kurumlar vergisinde ortaya çıkarıldı.

Damga vergisinde yüzde 509,9 olan kaçak oranı, kurumlar ve gerçek kişilerin ödediği geçici vergide yüzde 365,4, kurumlar vergisinde de yüzde 168,1 olarak tespit edildi. Kaçak oranı, gelir vergisinde yüzde 71,5, KDV’de yüzde 4,3, özel tüketim vergisinde yüzde 36,3, veraset ve intikal vergisinde de yüzde 100 şeklinde hesaplandı.

Kurumlar vergisi mükellefleri, 2 milyar 992 milyon lira gelir beyan ederken, 5 milyar 29 milyon lirayı gizleyerek vergi dışı bıraktı. KDV mükellefleri, 57 milyar 921 milyon lirayı vergiye konu etti, 2 milyar 517 milyon lirayı ise kaçırdı. Geçici vergide de mükellefler, 940 milyon liralık beyana karşılık, 3 milyar 437 milyon lirayı devletten kaçırma yolunu seçti.

ŞİRKET BAŞINA 9,6 MİLYON LİRALIK KAÇAK

Damga vergisi, mükellef başına en yüksek kaçağının bulunduğu vergi türü de oldu. Damga vergisinde mükellef başına 44 milyon 941 bin 632 liralık kaçak meydana gelirken, kurumlar vergisinde de kurum başına 9 milyon 652 bin 720 liralık gelir, devlete bildirilmedi.

Mükellef başına ortalama kaçak tutarı, gelir vergisinde 1 milyon 619 bin 389 lira, KDV’de 5 milyon 827 bin 938 lira, özel tüketim vergisinde 1 milyon 203 bin 89 lira, banka ve sigorta muameleleri vergisinde 3 milyon 283 bin 982 lira, veraset ve intikal vergisinde 561 bin 171 lira, geçici vergide de 9 milyon 191 bin 53 lira olarak belirlendi.

Diğer vergilerdeki ortalama kaçak tutarı da 335 bin 815 lira oldu.

VERGİ İNCELEME SONUÇLARI

Hesap uzmanlarının 2009 yılı vergi inceleme sonuçları şöyle:

İnceleme konusu Mükellef Bildirilen Gelir Kaçırılan Gelir İstenen Vergi

. Sayısı (TL) (TL) (TL)

Gelir vergisi 196 443.703.104 317.400.237 59.509.352

Kurumlar vergisi 521 2.992.143.870 5.029.014.875 630.996.544

KDV 432 57.921.086.666 2.517.669.206 591.694.511

ÖTV 7 23.182.711 8.421.622 48.300.009

Banka ve Sig. M.V 7 692.664.601 22.987.874 170.235

Veraset İntikal V. 105 – 58.922.905 4.023.511

Damga Vergisi 58 511.138.821 2.606.614.672 9.257.323

Geçici vergi 374 940.639.649 3.437.453.849 521.999.823

Diğerleri 31 8.851.521.801 10.410.275 1.261.482

TOPLAM 812 72.376.081.223 14.008.895.515 1.867.212.790