Vergiler indikçe yurtdışına giden firmalar dönecek

Vergiler indikçe yurtdışına giden firmalar birer birer geri dönecek.

Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, Kurumlar Vergisi’ndeki 10 puanlık indirimi SSK primlerindeki düşüş ve Gelir Vergisi’nin sade ve düz oranlı tarifeye geçişinin izleyeceğini ve bu adımların kayıtlı ekonomide çalışanlar için önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

Gelir Vergisi üzerinde çalıştıklarını belirten Konsey Başkanı, kayıt içine giriş arttıkça taban genişleyeceği için vergi oranlarının düşerek kademelerin azaltılacağı bilgisini verdi. Uysal, vergi oranlarındaki indirimin, maliyetler sebebiyle yurtdışına yatırım yapan firmaları tekrar Türkiye’ye çekeceğini kaydetti.

Mustafa Uysal, Zaman’a yaptığı açıklamada, Türkiye’deki vergi oranlarının birkaç yıl sonra dünyanın birçok ülkesine göre daha avantajlı hale geleceğini ve üretim merkezi olacağını söyledi. Düşük vergi sayesinde yabancıların da vergiye katkı yapacağını dile getiren Konsey Başkanı, “Faiz giderleri düşüyor. Sosyal güvenlik açıkları da düşünce bütçe, hizmet bütçesine dönüşecek. Önümüzdeki yıldan itibaren bütçe fazla vermeye başlayacak. Daha az vergi toplanacak. Yurtdışındaki firmalar Türkiye için ‘Bu ülkede vergi oranları iyi, yatırım yapalım’ diyecek. Türkiye kayıtlı ekonomide vergi cenneti haline gelecek.” dedi. Birçok şirketin vergi oranları uygun diye yatırım için yurtdışına gittiğine işaret eden Uysal, “Yatırımcılar, Türkiye’deki maliyetleri yurtdışı ile kıyaslıyordu. Birkaç yıl sonra kıyaslamada Türkiye artık tercih edilir ülke haline gelecek.” şeklinde konuştu. Vergi kaçırmanın bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Mustafa Uysal’a göre bugün vergi kaçıranlar, birkaç yıl sonra 3-5 kat ceza ödeyebilir. Artık bu risklerden kurtulmanın zorlaştığını vurgulayan Uysal, “Çünkü çember daralıyor. Veri tabanı kuruluyor. Çarpraz kontroller var, bankacılık ve iletişim sistemi verginin daha rahat kontrol edilmesine imkan veriyor.” uyarısında bulundu. Mükellef alışkanlıklarının değişmesi için ikna edilmesi gerektiğini kaydeden Konsey Başkanı, kayıtdışı çalışanın en çok kendisine zarar verdiği görüşünde: “Kayıtdışı firmalar, kurumsal müesseseler fatura istedikleri için satış yapamıyor. Halka açılamıyor ve kredi temininde zorlanıyor. Gelecek açısından da Basel 2 geliyor. Orada reytinglere tabi tutulacak. Yüzde 100 sermaye şartı gelecek ve vergi kaçırmanın cazibesi ortadan kalkacak.”

Mustafa Uysal, kayıtdışı ile mücadelede mükellef ile Maliye’yi iki düşman güç olarak görmek istemediklerini, mükellefin uyum sorunu olduğunu dile getirdi. Uysal, mükellef tabanında yaşanan problemlerin şimdiye kadar Türkiye’nin özel şartlarından kaynaklandığını, yüksek enflasyon dönemlerinde mükelleflerin kayıt içinde kalmalarının o dönemdeki vergi yapısı ile mümkün olmadığını ve sermayelerini korumanın zor olduğunu ifade etti. Kayıtdışı ile mücadelenin sadece Maliye’nin görevi olmadığını aktaran Uysal, Maliye Bakanlığı dışında diğer bakanlıklar, ilgili kuruluşlar ve özel sektörün de kayıtlı ekonomiye girmesi gerektiğini kaydetti. Uysal, bugün hâlâ veraset intikallerinin kayıtlı olmamasını ve kooperatiflerin özel mülkiyete geçirilmemiş olmasını buna örnek gösterdi.

Maliye, harcamanın kaynağını araştırıyor

Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde mevzuat yetersizliği sebebiyle denetim elemanlarının ‘gelir ya da harcamanın kaynağını’ araştıramaması üzerine, yeni bir vergi güvenlik sistemi kurulması için harekete geçti. Vergi incelemeleri sırasında mevzuat boşluğunun meydana getirdiği sorunlarla karşılaşan denetim elemanları, bu durumu Maliye Bakanlığı’na iletti. Denetimle ilgili kuruluşlar, mevcut kanunların gelir ya da harcamanın kaynağını takibe imkan tanımadığını, bu yönde bir araştırma yapılsa dahi mükellefe yönelik herhangi bir işlem yapılamadığını bildirdi. Batılı ülkelerde, çok çeşitli vergi güvenlik müesseseleri bulunduğuna işaret eden birimler, incelemelerde, şu an tek enstrüman olan Veri Ambarı’nın da bir süre sonra çok yetersiz kalacağını savundu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da bu görüşlere destek vermesinin ardından Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Vergi Konseyi’nden ‘Nereden buldun uygulamasından farklı, Türkiye’nin şartlarına uyan, sermayeyi ve dürüst mükellefi ürkütmeyecek’ yeni bir vergi güvenlik sistemi için çalışma yapmasını istedi. Konsey de, yeni bir otokontrol sistemi için hemen çalışmaya başladı. Konsey, yeni vergi güvenlik sistemi kapsamında kazanç karinesi, ön revizyon, asgari hasılat, ortalama kâr haddi alternatifleri üzerinde araştırma yapıyor. Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, çeşitli model arayışlarının devam ettiğini belirterek, “Türkiye’ye uygun bir ya da birkaç güvenlik sistemi ortaya koyacağız. Bu şekilde vergi denetimleri daha etkin hale gelecek, vergi kayıp ve kaçağı ile daha iyi mücadele edilebilecek, kayıtlı ekonomiye geçiş de hızlanacak.” dedi.