‘Yabancı doktor getirilmesine karşı değiliz’

Dr. Ahmet Aksu, hükümetin Türkiye'de tıp fakültelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışında tıp fakültelerinde okuyan Türk öğrencilerden istifade etmek için engelleri kaldırması gerektiğini söyledi.

Bu öğrencilerin yaklaşık 3 bininin diş hekimliği ve tıp fakültelerinde yükseköğretim gördüklerini aktaran Aksu, “Türkiye bu başarılı öğrencilere düzenli olarak öğrenimleri boyunca burs vermekte. 2004-2005 öğretim yılından itibaren de yabancı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına merkezi sınavla değil, ilgili üniversitelerin kendilerinin açtığı sınavla kabul edilmektedirler. Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğu da kardeş cumhuriyetlerden gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti burslarıyla okuyan bu başarılı öğrencilerin ülkemize hizmet etmelerinin yolu açılmalıdır” dedi.

BİR YANDAN DOKTOR SIKINTISI ÇEKİYORUZ BİR YANDAN DA ONBİNLERCE GENCİMİZİN EMEĞİNİ HEBA EDİYORUZ

Yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerinin denkliklerinin YÖK tarafından tanınmadığını vurgulayan Aksu, “Bu insanların emekleri heba edilmektedir. Yurt dışında yaklaşık 15 bin gencimiz yükseköğretim görmektedir. Bunların da yaklaşık 2 bini diş hekimliği ve tıp fakültelerinde öğrenim hayatına devam etmektedir. Mezun olanlarla birlikte yaklaşık 10 bin gencimizin emekleri heba olmaktadır” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 53 bin doktor açığı bulunduğunu hatırlatan Aksu, şöyle devam etti: “Bir yandan on binlerce donanımlı gencimizin emekleri heba ediliyor, bir yandan da; hekim bulunamadığı için ciddi risk altında bulunan bölgelerimiz bulunuyor. Hükümet, acil olarak Yükseköğretim Kanunu’nu yeniden düzenlemeli ve ideolojik dayatmalarla donanımlı gençlerimizin önünü tıkayan unsurları ortadan kaldırmalıdır. Ayrıca verdiğimiz burslarla Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin de durumu dikkate alınmalı ve 1928 yılında çıkarılan, “1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”la belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’deki bir fakülteden mezun olma şartının kaldırılması gerekir”

TÜRKİYE’NİN HEKİM AÇIĞI YOKTUR DEMEK ABESLE İŞTİGALDİR

Aksu, Türkiye’nin AB ve OECD ülkeleri arasında kişi başına düşen hekim sayısında en alt sıralarda olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de öğretim üyeleri de dahil 400 kadar ortodonti uzmanı bulunmaktadır. Yunanistan’da 31 bin, İtalya’da 68 bin, Polonya’da 50 bin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 37 bin kişiye bir ortodontist düşerken, Türkiye’de 295 bin kişiye bir ortodontist düşmektedir. Bu rakamlar doğrultusunda, Türkiye’de doktor açığı yoktur demek abesle iştigal etmek anlamı taşır ki, bu tarz açıklamalar ülkeye menfaat değil zarar verir. Ülke gerçekleri görmezden gelinerek yapılan açıklamalar büyük bir talihsizliktir” şeklinde konuştu.

YENİ ÜNİVERSİTELERİN KURULMASINA İDEOLOJİK BAKILMAMALI

15 yeni üniversitenin kurulmasına karşı çıkılmasının tek sebebinin ideolojik kaygılar olduğunu ileri süren Aksu şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye’deki üniversitelerin kontenjanları yükseköğrenime olan talebi karşılayamamaktadır. Tıp fakültelerinden her yıl mezun olan 3 bin hekim sayısı da ülkemizdeki doktor açığını kapatacak gibi görünmemektedir. Bu durum özellikle geri kalmış ve kırsal kesimlerdeki halkımızın doktor yüzünü bile görmemesine sebep olmakta, halk sağlığı ciddi risk altında kalmaktadır. Gelişmiş ülkeler dünyanın değişik bölgelerinden gelen öğrencilere yükseköğrenim fırsatı sunarak, hem ekonomik gelir elde etmekte hem de ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktadır. ABD sadece ülkesindeki üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerden yıllık yaklaşık 13 milyar dolar, Avustralya ise 6 milyar dolar ekonomisine ek kaynak sağlamaktadır”

ÖNCELİK KAYNAKLARIMIZIN DOĞRU KULLANILMASINI SAĞLAMAK OLMALIDIR

Sağlık Bakanlığı ile AB arasında gerçekleştirilen 13. tarama toplantısında özellikle yurt dışında eğitim alanlara denklik kolaylığı getirilmesi konusunun dile getirildiğini hatırlatan Aksu, “Yine aynı toplantıda doktorluk yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve

Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olma şartlarının da kaldırılması İstenmiştir” ifadesini kullandı.

Sendika olarak yabancı doktorların Türkiye’de özel sektörde görev yapmasına Karşı olmadıklarını vurgulayan Aksu, “Ancak öncelikli olarak kendi kaynaklarımızın doğru kullanılmasını sağlamalıyız. Gerek burs verdiğimiz yurt dışından gelen öğrencilerin, gerekse de milyonlarca dolar harcayarak yurt dışında okuyan öğrencilerimizin ülkemize hizmet etmelerinin önündeki engellerin kaldırılması öncelikli meselemiz olmalıdır. Bu bağlamda bir ihtilal ürünü olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1928 yılında çıkarılan Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 1219 Sayılı Kanunlarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir.”