Yabancı yatırımcı bürokrasiden kurtulacak

Türkiye, 1980-2000 yılları arasındaki 20 yılda toplam 10 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekebildi.

Bu yılki hedef ise 17 milyar dolar. Bu amaçla yabancıların Türkiye’de daha rahat yatırım yapması için bir dizi yasal düzenlemeyi devreye sokan hükümet, çalışmaları koordine etmek ve en çok şikayet edilen bürokrasiyi en aza indirmek için Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı kuruyor. Meclis komisyonunda görüşülmeye başlanan yasa tasarısı çerçevesinde kurulması öngörülen ajansın temel amacı Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmek. Uluslararası dev şirketleri veya zengin Arap işadamlarını Türkiye’de yatırım konusunda ikna etme işi, daha sistematik bir şekilde yapılacak. 100’ü aşkın ülkede benzeri bulunan kurum, başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşacak danışma kurulu tarafından koordine edilecek. Başbakanlık’a bağlı olarak kurulması planlanan ajans, uluslararası dev şirketlerin Türkiye’de yatırım yapması için hem lobi çalışması yürütecek hem de gerekli tüm altyapıyı oluşturma yetkisine sahip olacak. Bu çerçevede, özellikle yabancı şirketlere yatırımın her aşamasında ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinin verilmesi hedefleniyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlayarak bu kapsamda öneriler geliştirecek olan ajans, Türkçe ve yabancı dillerde basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemekle de yükümlü olacak. Ajansın yönetiminde ve icraatlarında başbakana önemli yetkiler veriliyor.

Dünya Yatırım Promosyon Ajansları Derneği’nin verilerine göre, 100’den fazla ülkede yatırım destek ve tanıtım faaliyeti yürüten bir kurumsal yapı olmasına karşın, Türkiye’de henüz bu anlamda bir kurum yok. BM’ye göre uluslararası yatırımlar 2002-2004 döneminde dünya ekonomisindeki tüm sabit yatırımların yıllık ortalama yüzde 8,8’ini teşkil ediyor. 2000’te 5,78 trilyon dolar olan uluslararası yatırım stoku, 2004’te 8,89 trilyon dolara yükseldi. Uluslararası yatırımlar halen yaklaşık 57 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bu veriler ışığında hareket eden Türkiye, ülke genelindeki yaklaşık 12 bin yabancı sermayeli şirketin sayısını ve yatırımını artırmayı hedefliyor. Halen Türkiye’de ilk 500 sanayi şirketi arasında 149 yabancı sermayeli şirket bulunuyor. ‘Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulmasına İlişkin Tasarı’nın gerekçesinde, Türkiye’nin yabancı sermaye alanındaki büyük potansiyeline dikkat çekilirken, yatırım destek ve tanıtım faaliyetinin gerektirdiği niteliklerde bir kurumsal kapasitenin henüz oluşturulamadığı belirtildi. Gerekçede, “Tasarı bu eksikliği gidermek üzere hazırlanmış ve düzenlemenin ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan doğrudan yabancı yatırımların yanı sıra ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunan yerli sermayeli yatırımları da kapsaması öngörülmüştür.” denildi. Özel sektör yaklaşımı ile çalışan esnek bir yapıda oluşturulacağı, ayrıca idari ve mali özerkliğe sahip olacağı belirtilen ajansın görevleri şöyle olacak:

Şirketlerin yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetini sağlamak.

Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla bu işlemleri takip etmek.

Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla gerekli politikaların oluşturulmasına yönelik olarak ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

1 trilyon Euro’ya hükmeden patronlar haziranda geliyor

Daha önce 10-11 Mayıs’ta yapılması planlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile 25 uluslararası şirketin üst yönetici/başkanının katılacağı 3. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı haziran sonuna ertelendi. Toplantının, başkanlık edecek olan Erdoğan’ın programı sebebiyle ertelendiği öğrenildi. Geçen yıl İstanbul’da yapılan toplantıya, toplam sermayeleri 456 milyar Euro olan ve 2004 yılı cirosu yaklaşık 900 milyar Euro seviyesinde gerçekleşen dünyanın en büyük şirketlerinden 19 başkan ve üst yönetici katılmıştı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Şaban Erdikler, bu yılki toplantıya daha önceden katılan üst yöneticilerin yanı sıra Türkiye’ye ilgi gösteren yeni firmaların yöneticilerinin de davet edilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Geçmiş yıllardan çok daha renkli geçmesi beklenen toplantıya bu yıl enerji firmalarının özel olarak çağrılacağı öğrenildi.