‘Yargıda Şeffaflık’ zirvesi başladı

'Yargıda Şeffaflık' konulu 2. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, İstanbul'da başladı.

‘Yargıda Şeffaflık’ konulu 2. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, İstanbul’da başladı. Açılış programında konuşan Yargıtay Başkanı Ali Alkan, yargılamanın en önemli unsurlarından birinin de şeffaflık olduğunu söyledi.

Türkiye Yargıtay Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’nin birlikte düzenlediği ‘Yargıda Şeffaflık’ konulu 2. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi İstanbul’da başladı. Çırağan Sarayı’ndaki programa Yargıtay Başkanı Ali Alkan ile çok sayıda ülkenin yüksek mahkeme başkanları ve temsilcileri katıldı. Birleşmiş Milletler Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Röportörü Gabriela Knaul da programa video konferansla katıldı.

Açılışta konuşan Yargıtay Başkanı Ali Alkan zirvenin hem ülkeler arası hem de yargı kurumları arasında iyi ilişkiler kurulmasına zemin teşkil edeceğini ifade etti. Adaletin toplum halinde yaşayan insanlar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Alkan, “Devletleri devlet yapan; hak ve hukukun gözetildiği bir adalet anlayışı ve uygulamasıdır.” diye konuştu.

“Bir devletin ekonomisi bozulabilir. İç siyasetinde sıkıntılar olabilir.” diyen Ali Alkan, “Ancak zaman içerisinde bu problemler çözülür. Ne var ki, bütün olumsuzluklara karşın bu süreçte devlet varlığını devam ettirir. Buna karşılık hukuk kurallarının ve hukukun üstünlüğünün egemen olmadığı hiçbir devletin uzun süreli ayakta kalması mümkün değildir. Yıkılmaya mahkumdur. Adalet, hukuk bur devletin olmazsa olmazıdır.” şeklinde konuştu.

Günümüz dünyasında hukukun evrenselleştiğini belirten Alkan, “Bu konuda imzalanan uluslararası sözleşmeler, buna en açık örnektir. Hukukun evrenselleşmesiyle birlikte dünya devletleri arasındaki ortak paydalar artacak ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.” diye konuştu.

Her ülkenin sosyal yapısına uygun bir iç hukukunun mutlaka olacağını ifade eden Alkan, ancak yargının bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetlere saygı, yargının saydamlığı gibi evrensel ilkelerden hiçbir zaman ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Adil yargılama hakkının en önemli öğelerinden birisinin de davaların açık görülmesi ilkesi olduğunu altını çisen Alkan, “Bu düzenlemeyle yargının işleyişinde saydamlık sağlanarak keyfiyetliliğin önlenmesi yargılamanın yapılmasında kamu denetiminin sağlanmasın amaçlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Yargılamanın açık yapılması konusu üzerinde duran Ali Alkan, “Dava ile ilgili tüm iddialar, taraf ve tanık beyanları herkese açık bir şekilde mahkeme önünde yapılan duruşmalarda dile getirilmelidir. Dava dosyasına tek taraflı hiçbir iddia ve belge konulmamalı, mutlaka tarafların belgelere ve iddialara erişimi sağlanarak beyanları alınmalıdır. Mahkeme hakimleri özellikle şeffaflık konusunda taraflardan herhangi bir kuşkuya asla mahal vermemelidir.” diye konuştu.

Zirve programıyla ilgili bir İstanbul Bildirgesi taslağı hazırladıklarını aktaran Yargıtay Başkanı Ali Alkan, bu taslak üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulacaklarını dile getirdi. Alkan, oturumların sonucunda taslağa son halini verip bildirge şeklinde imzalamayı amaçladıklarının söyledi.

İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi 3 gün boyunca devam edecek. ‘Yargıda Şeffaflık’ konulu zirvede çeşitli başlıklar altında oturumlar yapılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir mesaj yollayarak, bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacak olmasının ülkeler için önemli olduğunu kaydetti. Açılış programı aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Zirve, oturumlar halinde sürüyor.