35 saatte atılan 4 mesaj huzuru bozmuş

3,5 saatte atılan 4 aynı mesaj ruhsal sükun ve huzuru bozmuştur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi emsal bir karara imza atarak; bir konudaki meramını bir veya iki mesaj göndermekle belirtileceği yerde 3,5 saat içerisinde aynı içerikli 4 mesaj atan kişinin yerel mahkemenin verdiği beraat kararını "Aynı anlamdaki 4 mesaj davacının ruhsal sükun içinde yaşama hakkını ihlal etmiştir, sanığa mahkumiyet verilmelidir" diyerek bozdu.

Kocaeli'de ikamet eden S.A., kendisine aynı manada mesajı 3,5 saat içerisinde 4 defa mesaj atan bir kişi hakkında Körfez 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 'Muhafaza görevini kötüye kullanma' davası açtı. Mahkeme, 7 Eylül 2009'da verdiği kararda, sanığın beraatine hükmetti. Davacı taraf, dava dosyasını Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Sanığın aynı anlamdaki mesajı 3,5 saat içerisinde 4 kez göndermesini yasaya aykırı bulan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Daire kararında, "Hayatın akışına göre bir konudaki meramını bir veya iki kez mesaj göndermekle belirtileceği yerde, aynı anlamdaki mesajları gereksiz ve rahatsız edici biçimde 3,5 saat içinde 4 kez katılana göndermesi biçimindeki eylem Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesindeki gerekçede belirtildiği üzere 'ruhsal sükun içinde yaşama hakkını' ihlal ettiği gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Davacı S.A.'nın vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.