Yargıtay’dan emekli adayı için emsal karar

Yargıtay'dan emekli adayı ile ilgili emsal bir karar verildi.

Yargıtay kararını verdi. Tüm çalışanlarına zam yapan işverenin sadece emekli olacağını söyleyen işçiye zam yapmaması Yargıtay’a taşındı.

Çalıştığı şirkette, tüm işçilere yüzde 3 oranında zam yapılan işçi, ay başında maaş bordrosunu görünce şaşırdı.

Herkesin zamlı ücret aldığını söyleyen işçi, “emekli olacağın için sana zam yok” açıklamasıyla sarsıldı.

Mahkemenin yolunu tuttu

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur işçi, işverenin isteğinin tersine kendisini emekliye ayırdığını ileri sürdü ve kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti.

Davalı patron, davanın reddini talep etti. Mahkeme; bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Taraflar kararı istinafa götürdü.

Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf talebi kabul edilerek ödenen miktar için karar verilmesine yer olmadığına, bakiye kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti.

Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti.

“Mahkeme, ücrette yüzde 3 artış kabul edilerek bakiye kıdem tazminatı hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi’nce işverenin ücrette artış uygulamama hususunda takdir yetkisi bulunduğundan bahisle bakiye alacak talebi reddedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı işverenin işçilerine sene başında yüzde 3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için davacının ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri uygulamasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde davacının ücretine yüzde 3 zam ilave edilerek hesaplanacak kıdem tazminatından ödenenin mahsubuyla bulunacak bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”