‘YAŞ kararları ile TSK’dan 11 yılda 199 askeri personelin ilişiği kesildi’

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2003-2014 yılları arasında 199 askeri personelin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2003-2014 yılları arasında 199 askeri personelin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişiğinin kesildiğini açıkladı. 1984-2003 yılları arasında ilişiği kesilenlerin sayısı ise bin 342.

    MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın soru önergesine cevap veren Bakan Yılmaz, 1984-2003 yılları arasında bin 342, 2003-2014 yılları arasında 199 personelin YAŞ kararları ile TSK’dan ilişiğinin kesildiğini söyledi. 10 Mart 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 6191 sayılı sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 22 Mart 2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini dile getiren Yılmaz, 6191 sayılı kanun ile 926 sayılı kanuna eklenen geçici bu geçici 32. madde hükmüyle 12 Mart 1971 tarihi ile kanunun yayım tarihi olan 22 Mart 2011 tarihleri arasında yargı denetimine kapalı idari işlemler veya YAŞ kararları ile TSK’dan ilişkileri kesilen personelin ve ölümleri halinde geride kalan hak sahiplerinin uğradıkları hak kayıplarının önüne geçilmesinin amaçlandığını vurguladı.

    2003-2013 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan 411 sivil memurun çeşitli sebeplerle ayrıldığını ifade etti. 10 yıl içinde 366 memur kendi isteğiyle istifa ederken; 10 memur disiplinsizlik, 35 memurun da mahkeme kararıyla ilişiği kesildi. İlişik kesme gerekçelerine ve askerlerin rütbelerine ilişkin bilgi vermeyen Yılmaz, “YAŞ kararları sebebiyle TSK ile ilişiği kesilen personelin kanunda belirtilen süre içinde bakanlığımıza başvurmuş olması ve başvurunun kabul edilmesi sonrasında TSK ile ilişiklerinin kesildiği tarihten kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri TSK’da geçmiş sayılacağından söz konusu kişilerin emsallerinin ödemiş olduğu aidat ve bu aidatlara isabet eden kar paylarını güncel tutarlar üzerinden ödemek şartıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyeliğinden doğan haklardan yararlanabilmesi imkanı ortaya çıkmıştır. Kanun hükmü gereği söz konusu tutarları ödemeyenler hakkında OYAK tarafından herhangi bir işlem tesis edilebilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.” dedi. CİHAN