Yazar Cebeci 15 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarlarından Sami Cebeci, 17 Ağustos Marmara depremi için yazdığı iki yazısından dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 6.5 yıl önce 17 Ağustos depremi için yazdığı iki yazısında deprem için ”İlahi ikaz” diyen Gazeteci-Yazar Sami Cebeci’nin, Türk Ceza Kanunu (TCK) 216. Maddesi uyarınca ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Hakkında aynı yazılardan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cebeci için yeni TCK’da sanık lehine hükümlerin yer alması sebebiyle yeniden yapılan inceleme sonunda, ”Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimi, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçu eylemine uyan TCK 216/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın kastı göz önüne alınarak ve takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Kararda, sanığın eylemini basın ve yayın yolu ile gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK’nın 218. Maddesi uyarınca cezasının takdiren dörtte bir oranında arttırılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği belirtildi.

Mahkeme, Cebeci’nin önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerinin TCK. 63. Maddesi uyarınca hükmolunan hapis cezalarından indirilmesine karar verdi.