Yazıcıoğlu dokunulmazlığa dokundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, ''bütünlük arz eden, kısa ve öz, devletin güvenliğiyle milletin özgürlüğünü dengeleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ülkesi ve devletiyle bölünmez bir bütün olarak koruyan

Yazıcıoğlu, Memur-Sen tarafından genel merkez binasındaki Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen ”Perşembe Söyleşileri”nin konuğu olarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye’nin bir çok sorunu hala çözülememiş bir ülke olduğunu savunan Yazıcıoğlu, demokratik bir hukuk devleti olmak için sadece askeri müdahalenin olmamasının yetmediğini, bunun ilk adımının da anayasayla sağlanması gerektiğini söyledi. ”1982 Anayasası’nın çoğulcu, katılımcı demokrasiyi özleyen ve isteyen bireylerin anayasası olmadığını” ileri süren Yazıcıoğlu, mevcut Anayasa’nın sorunları çözmediğini, derinleştirdiğini savundu.

Yazıcıoğlu, ”Bütünlük arz eden, kısa ve öz, devletin güvenliğiyle milletin özgürlüğünü dengeleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ülkesi ve devletiyle bölünmez bir bütün olarak koruyan ama bireylerin özgürlük alanlarını genişleten bir anayasaya ihtiyacımız var. Tabii ki tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan anlayışı içerisinde.

Özgürlükleri teminat altına alan bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasanın sorunlarımızı çözmediğini artık hepimiz ifade ediyoruz” diye konuştu. Bir ülkenin temel mutabakat metni olan anayasanın sivil bir anlayışla yapılması gerektiğini dile getiren Yazıcıoğlu, böyle ortak bir sözleşmenin her kesimin katkısı alınmadan, bir kesimin dayatması şeklinde ortaya çıkmasının yanlış olacağını ifade etti.

-”HUKUK HERKESE DOKUNABİLMELİ”

– Muhsin Yazıcıoğlu, anayasa değişikliğine paralel olarak parlamenter sistemde de bazı değişiklikler yapılması gereğini dile getirdi. Bu çerçevede yürütme, yasama ve yargının tamamen ayrılmasını, birbirlerini denetleyebilir konuma getirilmesini istediklerini aktaran Yazıcıoğlu, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili düzenlemenin, siyasi partiler ve seçim kanunlarının da değiştirilmesini istedi.

Önerdiği değişikliklerle ”TBMM’nin milletin iradesini temsil eden bir kurum haline gelebileceğini” savunan Yazıcıoğlu, dokunulmazlıkların da kaldırılmasını istedi. Türkiye’de sadece milletvekillerinin değil, bazı kurumların da dokunulmazlık zırhına büründüğünü söyleyen Yazıcıoğlu, ”Hukukun dokunamadığı hiçbir kurum, hiçbir kimse kalmamalı.

Kürsüde konuşma hakkı hariç yapılan her eylem, işlenen her suç için hukuk herkese dokunabilmelidir. Benim meclisimde dağda silah kullanmış bir kimse adalete hiç hesap vermeden oturmamalıdır. Bu milleti temsil hakkı olmamalıdır. Dolayısıyla, dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım” dedi. Türkiye’nin bu temel sorunlarını çözmeden diğer sorunlarını çözemeyeceğini iddia eden Yazıcıoğlu, ”Avrupa Standartları” yerine de ”Türk Standartları”nın ortaya konması gerektiğini savundu.

Gelir dağılımında adaletin, kavga yerine hoşgörünün, gecikmeyen adaletin olduğu bir Türkiye istediklerini söyleyen Yazıcıoğlu, hukuk ve eğitim alanlarında da reformlara ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Türkiye’nin öncülüğünde ”Hazar Ortak Birliği” kurulması fikrini de dile getiren Yazıcıoğlu, böyle bir girişimin çok başarılı olabileceğini ve önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.